Glowna

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy!
A Ty wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
Mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

                   ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

                         KS. KANONIKA ZBIGNIEWA NOWAKA                       

Giedlarowa 24 czerwca 2018

„Zostaliście z ludzi wzięci, ustanowieni w sprawach odnoszących się do Boga (…). Na mocy przyjętego Sakramentu otrzymaliście wszystko to, czym jesteście.” /pap. Benedykt XVI/

Czcigodny Księże Jubilacie.

 50 lat temu w katedrze przemyskiej przez włożenie rąk Ks. Biskupa Bolesława Taborskiego zostałeś włączony do  grona prezbiterów naszej przemyskiej diecezji.

Potem zostałeś posłany do Tryńczy, Przeworska, Samoklęsk, Iwonicza Zdroju, Jarocina k. Niska, Krępnej, Jedlicza a następnie 33 lata temu zostałeś  Proboszczem w naszej Parafii.   

Jako proboszcz przez 25 lat prowadziłeś tę parafię do Boga, przez udzielanie sakramentów świętych, przez posługę Słowa i przez kształtowanie młodego pokolenia jako katecheta w tutejszej szkole przez 20 lat.

Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za Twoją gorliwą pracę a szczególnie za każde powołanie kapłańskie i zakonne, które zrodziło się w latach kiedy byłeś proboszczem /a wiele było tych powołań/.

Od 8 lat jako Senior swoim doświadczeniem, cichą kapłańską posługą oraz dobrą radą wspierasz naszą Parafię i nas kapłanów, którzyśmy po Tobie  przejęli to wielkie dziedzictwo wiary, miłości i pracy wielu pokoleń Giedlarowskich Pasterzy.

„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu.”  /Św. Jan Paweł II/

 Czcigodny Ks. Kanoniku!

Z okazji Złotego Jubileuszu kapłaństwa, pragnę w imieniu kapłanów  podziękować za Twoją posługę w naszej Parafii.    Za wszelkie dobro; Bóg zapłać!

Czcigodny Księże  przyjmij też życzenia:  niech dobry Bóg obdarza Cię dobrym zdrowiem, radością, mocą i wytrwałością do dalszego kroczenia obraną drogą służby Bogu. Niech każdy kolejny dzień daje Księdzu zadowolenie. Niechaj Jezus umacnia Księdza na kolejne lata kapłaństwa, Duch Święty obdarza Swym światłem, a Maryja, nasza Matka okazuje swą matczyną opiekę.

Ks. Proboszcz wraz z księdzem Jakubem i Parafianami

Msza święta z kościoła w Giedlarowej w niedzielę o godz. 11:00


ZAPRASZAMY NA ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W każdy piątek

PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ DO GODZ. 20:00

  • do godz. 19:00 – Modlitwa wspólna /Różaniec, Koronka/
  • od godz. 19:00 do 20:00 – adoracja w ciszy
  • od godz. 19:00 do godz. 20:00 możliwość Sakramentu Pokuty
  • na zakończenie adoracji Komunia święta

Bądź uwielbiony, zmartwychwstały Panie, obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie.

Bądź uwielbiony w darze Ducha Świętego, którego posyłasz swoim uczniom w każdej epoce dziejów i w każdym miejscu świata. Dzięki Twej łasce przypomnieliśmy sobie niezwykłe dzieła, jakich Duch Święty dokonywał w historii świata, w Twoim życiu i w dziejach całego Kościoła.

Prosimy, abyś pomógł nam jeszcze pełniej otworzyć nasze serca na dar Ducha Świętego, którego nam posyłasz.

PRZYJDŹ – JEZUS CZEKA NA CIEBIE