Nuncjatura Apostolska w Polsce informuje, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację abpa Józefa Michalika z posługi Metropolity Przemyskiego,zlecając mu – do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez następcę – obowiązki Administratora Apostolskiego mianował Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej ArchidiecezjiAdama Szala.

Księdzu Arcybiskupowi Adamowi z serca gratulujemy nominacji, życzymy pełni darów Ducha Świętego i wstawiennictwa Matki Bożej w pasterskiej pieczy nad naszą Archidiecezją oraz zapewniamy o naszej modlitwie i gotowości do gorliwej współpracy w budowaniu Kościoła lokalnego.

Księdzu Arcybiskupowi Józefowi ze wzruszeniem dziękujemy

za 23 lata ofiarnej posługi w Archidiecezji Przemyskiej, polecamy

nowego Metropolitę i nas modlitwom Księdza Arcybiskupa,

życzymy pogodnego, zasłużonego odpoczynku i liczymy

na dalszą obecność w życiu naszej Archidiecezji.

Patrz więcej o Arcybiskupie