Domowy Kościół

O Domowym Kościele

Domowy Kościół - gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie realizuje dojrzałość chrześcijańską przez bycie darem dla drugiej osoby w małżeństwie i rodzinie.

 

Historia

Domowy kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

Członkowie Domowego Kościoła

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. "Równi usługują równym" (Humane vite,26).

Duchowość

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia słowem Bożym /aby stawało się ono słowem życia/
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem swoim Zbawicielem,
 • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne zobowiązania:

 1. codzienna modlitwa osobista
 2. regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 3. codzienna modlitwa małżeńska
 4. modlitwa rodzinna,
 5. comiesięczny dialog małżeński
 6. reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 7. uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Krąg

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

 • przygotowanie do spotkania: dzielenie się życiem przy "herbacie i kawie"
 • część biblijna: dzielenie się Słowem Bożym
 • część modlitewna zakończona tajemnicą różańca
 • część formacyjna: dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu.

Rekolekcje

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

Kręgi DK w naszej parafii

I Krąg - założony w styczniu 2009 roku pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła.

Opiekun: ks. Balicki Jan

Małżeństwa należące do Kręgu:

 1. Lidia i Janusz Nowak - animatorzy kręgu
 2. Danuta i Marek Polańscy
 3. Halina i Tadeusz Helit - 
 4. Małgorzata i Janusz Zych
 5. Barbara i Krzysztof Kuczek 
 6. Baj Monika i Marek

II Krąg  - założony w 2010 roku. Patronem kręgu jest Święta Rodzina z Nazaretu.

Opiekun: ks. Ruszel Tomasz

Małżeństwa należące do Kręgu:

 1. Dorota i Marian Śmiałek
 2. Jadwiga i Franciszek Pysz
 3. Grażyna i Jan Krówka 
 4. Ewa i Roman Repetowscy - animatorzy kręgu
 5. Krystyna i Stanisław Kucek 

III Krąg  - założony w 2010 roku.  Patronem kręgu jest  św. Jan Paweł II.

Opiekun: ks. Balicki Jan

Małżeństwa należące do Kręgu:

 1. Marta i Marek Niemczyk - animatorzy kręgu  
 2. Agata i Roman Ząbczyk
 3. Anna i Krzysztof Płoszaj 
 4. Iwona i Tadeusz Rup 
 5. Mariola i Krzysztof Pęcak 

IV Krąg - założony w 2012 roku. Patronem kręgu jest św. Jacek.

Opiekun: ks. Ruszel Tomasz

Małżeństwa należące do Kręgu:

 1. Edyta i Krzysztof Miś 
 2. Jadwiga i Paweł Karakuła 
 3. Barbara i Zdzisław Kozyra - animatorzy kręgu
 4. Halina i Janusz Murdzia 
 5. Lidia i Krzysztof Styczyńscy

V Krąg - założony w 2013 roku.  Patronem jest  Matka Boża Nieustającej Pomocy

Opiekun: ks. Balicki Jan

Małżeństwa należące do Kręgu:

 1. Stanisława i Zbigniew Burek
 2. Elżbieta i Bogusław Rup 
 3. Joanna i Edward Półtorak 
 4. Halina i Janusz Zachara - animatorzy kręgu

VI Krąg założony w 2013 roku.  Patronem jest  św. Faustyna Kowalska

Opiekun: ks. Ruszel Tomasz

Małżeństwa należące do Kręgu:

 1. Anna i Krzysztof Gronowscy 
 2. Anna i Marek Kuczek - animatorzy kręgu
 3. Bożena i Kazimierz Wiech
 4. Agnieszka i Mariusz Majcher 
 5. Jolanta i Damian Śliwa

 

Zdjęcia - Domowy Kościólł /zobacz zdjęcia/

Blowjob