Informacje dla kandydatów

Warunki przyjęcia do WSD

Kandydaci mający pragnienie wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Prze­my­ślu, aby realizować odczytany głos Bożego powołania do służby Jemu i Jego Ludowi w słu­żeb­nym kapłaństwie, winni – zgłaszając się do Rektoratu Seminarium na spotkanie kwalifika­cyjne i dopuszczające do egzaminu wstępnego – przygotować następujące dokumenty:

1. Pisemna prośba kandydata o przyjęcie do Seminarium;
2. Życiorys własnoręcznie napisany;
3. Świadectwo dojrzałości (o ile egzamin maturalny był zdawany w latach poprzednich)
kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku, świadectwa maturalne dostarczają po zdaniu egzaminu wstępnego
4. Świadectwo chrztu;
5. Świadectwo bierzmowania;
6. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
7. Opinia księdza proboszcza;
8. Opinia katechety;
9. Opinie i listy polecające kapłanów, którzy pomagali kandydatowi zaangażowanemu w Ruchy i Stowarzyszenia katolickie w rozpoznaniu powołania;
10. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i zdatności kandydata do podjęcia studiów;
11. 5 fotografii.

Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania kwalifikacyjnego z Księdzem Rektorem (nr tel.: 016 676 05 31 lub 016 678 80 26).

Egzamin wstępny obejmuje:

A. Egzamin pisemny z języka polskiego.
Gramatyka, ortografia i literatura języka polskiego według programu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem literatury religijnej.

B. Egzamin pisemny z teologii.
Materiał ujęty przez program katechizacji w szkołach ponadgimnazjalnych.

więcej na: wsd.przemyska.pl

 
Powołania z naszej Parafii:
 
o. Edward Pawul OFM

Klasztor Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

ks. kanonik Pawul Antoni
Rezydent w parafii Grodzisko Dolne.


ks. Tyczyński Wojciech
Rezydent w parafii Skoczów.


ks. Niemczyk Stefan

  • Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, Three Rivers, Diecezja Sprinfield, Massachusetts, USA
  • Rycerz Grobu Pańskiego w Jerozolimie
  • Członek Trybunału Biskupiego
  • od 1 stycznia 2011 - członek Rady Biskupiej Diecezji Springfield MA


ks. kanonik Opiat Wiesław
Dziekan. Proboszcz parafii Wiązownica - Diecezja Sandomierska

 

o. Tadeusz Kula OFMConv
Klasztor Franciszkanów w Lubomierzu k/Mszany Dolnej
aystent prowincjalny Ruchu Światło - Życie
 

ks. Czerwonka Leszek
Proboszcz parafii Zamojsce - Archidiecezja Przemyska

 

o. Stanisław Czerwonka OFMConv
Klasztor Franciszkanów,  New York, USA
wikariusz parafii St. Adalbert, New York 

 

ks. Suszyło Bogusław
Duszpasterz w Archidiecezji Lubelskiej - Archidiecezja Lubelska

 

ks. Piziak Damian
Wikariusz w parafii w Modenie (Włochy). COGNENTO


ks. Dudek Janusz
Wikariusz w parafii Pniów,
 św. Zygmunta należącej do dekanatu Gorzyce.- Diecezja Sandomierska

 


ks. Dziob Paweł
Wikariusz w parafii Besko - Archidiecezja Przemyska


ks. Dziob Tomasz
Wikariusz w parafii Trójcy Świętej w Przemyślu - Archidiecezja Przemyska


ks. Sebastian Kula
Wikariusz w parafii - Baranów Sandomierski - Diecezja Sandomierska


s. Cypriana (Marta) Szantula
Karmelitanka Dzieciątka Jezus, obecnie przebywa w Barcicach.


s. Irmina (Małgorzata) Dąbek
Zgromadzenie Kanoniczek Ducha Świętego, obecnie przebywa w Gdańsku.

 

Blowjob