album

25.05.2013 Zawierzenie Kręgu IV, św. Jacka, cz.2