album

2020 - 7. XI - poświęcenia Krzyża na wieżę kościoła

Next