Category: Uncategorised

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek W wielkoczwartkowe przedpołudnie we wszystkich kościołach katedralnych odprawiana jest tzw. msza krzyżma (olej poświęcony podczas tej mszy świętej nazywa się w języku łacińskim chrisma). Liturgii tej przewodniczy biskup. Koncelebrują księża, reprezentujący całą diecezję; odnawiają oni swe przyrzeczenia złożone w czasie święceń kapłańskich. Podczas mszy poświęcone zostają oleje, potrzebne do udzielania sakramentów oraz do konsekracji kościołów …

Kontynuuj czytanie

Symbol Chrześcijaństwa

Ichtys pisany inaczej ,,Ryba” jest symbolem Chrześcijaństwa i symbolizuje Jezusa Chrystusa. To słowo pochodzi od pierwszych liter greckiego znaczenia ,,Jezus Chrystus Bóg Syn Zbawiciel”. _________________________________________________________________________________________________________

Load more