album

2020 - 27.09 - Poświęcenie Krzyża Misyjnego na cmentarzu