14 września 2013

Dzisiaj w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w naszym kościele:

Sakarament Małżeństwa zawarli: Budrowski Paweł i Jagusztyn Magdalena, błogosławił ks. Sebastian Picur

Sakrament Chrztu przyjęła Bolek Wiktoria, chrzcił ks. Sebastian Picur