Powrót do Sakramenty

O przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Ważne informacje na temat ślubu

  • Wcześniej zarezerwować termin ślubu
  • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na około trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania „Protokołu Przedślubnego” /wcześniej uzgodnić z księdzem proboszczem datę spotkania, osobiście albo telefonicznie/

Uprawnionymi do spisania protokołu i udzielenia Sakramentu Małżeństwa są parafie narzeczonej lub narzeczonego.

 Należysz do tej parafii, w której faktycznie mieszkasz.

Zameldowany jesteś w Giedlarowej a mieszkasz poza Giedlarową /pracujesz od kilku lat poza Giedlarową i tam mieszkasz/ to należysz do tamtej parafii.

Jeśli mieszkasz poza Giedlarową a chcesz wziąć ślub w Giedlarowej, to należy przynieść pozwolenie od Proboszcza zamieszkania, że możesz wziąć ślub w Giedlarowej.

Na uzgodnione spotkanie przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

  1. dowody osobiste
  2. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne jest 6 miesięcy) uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego związku cywilnego
  3. aktualne Świadectwo Chrztui Bierzmowania /należy się zgłosić do parafii w której byłeś ochrzczony – nawet jeśli to jest za granicą i z tej parafii wybrać Świadectwo Chrztu /
  4. świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego /zazwyczaj ten kurs jest prowadzony przy parafii – 10 spotkań, na zakończenie ksiądz wydaje Zaświadczenie ukończenia tego kursu/
  5. świadectwo ukończenia Katechezy Przedślubnej dla narzeczonych z Poradni Rodzinnej (3 konferencje dla narzeczonych i 2 spotkania indywidualne /każda para oddzielnie/. Te katechezy są prowadzone w Leżajsku przy Parafii Farnej i przy Klasztorze oraz w wielu innych ośrodkach.
  6. w celu pokazania: świadectwa ukończenia katechizacji /nie świadectwa szkolne/ z ostatniej klasy (Indeks Katechizacji: gimnazjum i szkoły zawodowej lub średniej)

/w przypadku wdowców akt zgonu małżonka/

Dodatkowe wiadomości:

Do sakramentu małżeństwa wymagana jest znajomość podstawowych wiadomości religijnych (przykazania Boże, Kościelne, główne prawdy wiary, modlitwy, podstawowe wiadomości o sakramencie małżeństwa).

Przebieg ceremonii ustalony zostaje podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej zazwyczaj w dniu  poprzedzającym zawarcie małżeństwa. Na to spotkanie należy przynieść: Świadectwo  wygłoszonych Zapowiedzi, „Kartki ze spowiedzi” i dane personalne Świadków.

Narzeczeni powinni skontaktować się z Panem Organistą i Kościelnym / miesiąc przed ślubem/, aby uzgodnić przygotowanie do ceremonii.

Świadkiem na ślubie może być osoba pełnoletnia, która nie jest pozbawiona praw obywatelskich. Świadkowie przychodzą do zakrystii przed ślubem /przynoszą ze sobą Dowody Osobiste/, gdzie składają w księgach podpisy /przynoszą obrączki ślubne/

Filmowanie i robienie zdjęć w kościele podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z księdzem.
Kamerzysta musi mieć odpowiednie pozwolenie na filmowanie w kościołach Archidiecezji Przemyskiej – gdy zamawiasz fotografa, to zapytaj się, czy ma pozwolenie na filmowanie w kościołach

Parafia Rzymskokatolicka pw Świętego Michała Archanioła w Giedlarowej

Giedlarowa 1148    37-300 Leżajsk

tel.   +48  17 242 51 51

e-mail: parafiagiedlarowa@gmail.com

 

Katechezy przedmałżeńskie
Ośrodek Nadzieja w Du
biecku

Wybrzeże 35a
37-750 Dubiecko

zobacz więcej     http://ksmap.pl/katecheza-przedmalzenska/ 

 

Poradnia rodzinna przy parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej.
Leżajsk Fara – dom parafialny.

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH – II czwartek, godz. 18.30
Narzeczeni powinni zgłosić się w poradni na ok. 6 miesięcy przed planowanym ślubem celem zrealizowania ostatniego etapu przygotowania do sakramentu małżeństwa.

PORADNIA DLA MAŁŻONKÓW – II czwartek, godz. 18.30