Sakramenty

Kancelaria Parafialna czynna
w dni robocze po wieczornym nabożeństwie

lub po uzgodnieniu z księdzem.

 


 

"Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).
 

Sakramenty święte przeznaczone są dla ludzi żywych.
 

PODZIAŁ SAKRAMENTÓW:

  1. Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu, czyli niepowtarzalne (chrzest, bierzmowanie, święcenia kapłańskie i takie, które można przyjąć wiele razy, czyli powtarzalne (Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, małżeństwo).
  2. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych (święcenia kapłańskie, małżeństwo).

 

 

O przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA Ważne informacje na temat ślubu Wcześniej zarezerwować termin ślubu Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na około trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania „Protokołu Przedślubnego” /wcześniej uzgodnić z księdzem proboszczem datę spotkania, osobiście albo telefonicznie/ Uprawnionymi do spisania protokołu i udzielenia Sakramentu Małżeństwa są parafie narzeczonej lub narzeczonego.  Należysz do …

Powołania do kapłaństwa i zakonu

Informacje dla kandydatów Warunki przyjęcia do WSD Kandydaci mający pragnienie wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Prze­my­ślu, aby realizować odczytany głos Bożego powołania do służby Jemu i Jego Ludowi w słu­żeb­nym kapłaństwie, winni – zgłaszając się do Rektoratu Seminarium na spotkanie kwalifika­cyjne i dopuszczające do egzaminu wstępnego – przygotować następujące dokumenty: 1. Pisemna prośba kandydata …

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych

Pokuta i pojednanie

SPOWIEDŹ Rachunek sumienia dorosłych Jan A. Kłoczowski OP Ojcze, staję przed Tobą, pragnę wobec Ciebie zdać sprawę z mojego życia. Chcę stanąć w prawdzie, nie chcę niczego ani przed Tobą, ani przed sobą ukrywać. Chcę spojrzeć w twarz Twojego Syna, który jest dla mnie Drogą, Prawdą i Życiem, chcę, aby osądziły mnie Jego słowa. Daj …

Eucharystia

KOMUNIA ŚWIĘTA Odwiedziny chorych odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca lub w każdej porze po uprzednim zgłoszeniu chorego Sakrament I Komunii św. udzielany jest w naszej parafii dzieciom klas II Szkoły Podstawowej.

O chrzcie dziecka

SAKRAMENT CHRZTU Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem – bez niego nie można przyjąć innych sakramentów, jest bramą do życia i Królestwa Bożego. Chrzest dziecka jest wyrazem wiary rodziców i chrzestnych. Pełna przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła dokonuje się przez chrzest, bierzmowanie i udział w Eucharystii. Chrzest więc jest tylko początkiem wiary i życia zgodnego …