Powrót do Sakramenty

O chrzcie dziecka

SAKRAMENT CHRZTU

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem – bez niego nie można przyjąć innych sakramentów, jest bramą do życia i Królestwa Bożego. Chrzest dziecka jest wyrazem wiary rodziców i chrzestnych. Pełna przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła dokonuje się przez chrzest, bierzmowanie i udział w Eucharystii. Chrzest więc jest tylko początkiem wiary i życia zgodnego z przyjętą wiarą. Rozwijanie tej wiary jest zadaniem rodziców, chrzestnych i samego dorastającego ochrzczonego.

Przygotowanie:

 1. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej (należy przynieść Akt Urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego).
 2. Przynajmniej jedno z rodziców powinno faktycznie mieszkać na terenie naszej parafii.                                                                                                                     Gdy rodzice mieszkają poza naszą parafią /liczy się fakt zamieszkania a nie meldunku/, powinni przynieść od swojego Księdza Proboszcza Pozwolenie na udzieleniu chrztu w naszej parafii.
 3. Chrzestni:
  • Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący katolicy po ukończeniu 16 roku życia, którzy przyjęli sakrament bierzmowania lub małżonkowie po ślubie kościelnym.
  • Rodzice chrzestni pochodzący z innej parafii przedstawiają od swojego ks. Proboszcza, (z faktycznego miejsca zamieszkania, a nie meldunkowego) Zaświadczenie że mogą dostąpić godności chrzestnych.
  • Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby: niewierzące, z innej wiary, niepraktykujące, pozostające w cywilnych związkach małżeńskich, uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, którzy w niej nie uczestniczą.
 4. Rodzice i chrzestni obowiązkowo, a w miarę możności także pozostali członkowie rodziny winni przyjąć sakrament pokuty
  i uczestniczyć w obrzędzie Chrztu Świętego.
 5. Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w nauce przedchrzcielnej w czasie wyznaczonym przez kapłana.