Msze zbiorowe z pogrzebu

Msza zbiorowa z pogrzebu

+ Andrzej Czapla  – 15 sierpnia  2019 –  godz. 9:00
 • Od kuzynek z Wierzawic
 • od rodziny Gudzów
 • od koleżanek i kolegów z Klubu Seniora w Leżajsku /siostry zmarłego Anny/
 • od Firmy Eden
+ Zofia Hołota  – 18 sierpnia  2019 – niedziela godz. 9:00
 • Od działu handlowego HORTINO
 • od rodziny Niemczyków
 • od Genowefy Dziob
 • od Heleny Brzezińskiej
 • od Emilii Kuczek
 • od Antoniny Wojtyna
 • od Firmy Eden
 • od Stanisława Urban i od Walickich
 • od Józefa Śliwa z rodziną
 • od Renaty Domin z rodziną
 • od Józefa Mędrek z rodziną
 • od koleżanek z pracy z CEPELII
 • od rodziny Dyrga i Pituła
 • od rodziny Tabaków
 • od Zofii Wraga
 • od Heleny Baliga
 • od Eweliny Chamiec
 • od Zofii Zych
 • od Danuty Sudoł
 • od Emilii Burek
 • od Zofii Dąbek
 • od Teresy Gierczak
 • od rodziny Bochenków i Ilaszów
 • od rodziny Danuty Świąder
 • od koleżanek z klasy Danusi
 • od rodziny Rozlazły i Jabłońskich
 • od rodziny Zdzisława Kozyry
 • od kolegów Janka z Fabryki Maszyn
 • od Piotra Wragi z rodziną
 • od rodziny Dąbków
 • od Grażyny i Kazimierza Wojtyna
 • od Doroty i Mariana Śmiałek
+ Antoni Mędrek – 1 września  2019 – niedziela godz. 9:00
 • Od sąsiadów Bożeny
 • od swasi z Grodziska Nowego
 • od Janusza Matuszek z rodziną
 • od koleżanek córki Renaty
 • od dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej w Starym Mieście
 • od Firmy Eden
+ Czesława Niemczyk – 8 września  2019 – niedziela godz. 9:00
 • Od sąsiadów
 • od Krystyny Kuczek z rodziną
 • od Joanny i Edwarda Półtorak 
 • od rodziny Dąbków
 • od rodziny Brzuzanów
 • od Firmy Eden
 • od koleżanek syna Leszka z Podstawówki
 • od Marii Śliwa z rodziną
 • od Krystyny i Henryka Drzewickich
 • od rodziny Miś