Historia parafii

 

Historia parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Giedlarowej.

Powstanie Giedlarowej wiąże się z akcją kolonizacyjną prowadzoną na tych terenach w XIV i XV wieku przez dzierżawców krzeszowskich. Ziemie te wówczas należały do dóbr królewskich. Powstało wtedy wiele nowych wsi. Dzierżawca krzeszowski  Mikołaj wydał przywilej 18.01.1409 roku w Leżajsku dla Mikołaja Giedlara – mieszczanina leżajskiego zezwalający mu na założenie wsi nad rzeką Rzeczicha na prawie niemieckim. Mikołaj Giedlar był pierwszym sołtysem wsi Giedlarowa. Mikołaj Giedlar W 1439 r. ufundował pierwszy drewniany kościół.  Został on poświęcony przez biskupa przemyskiego Andrzeja z Oporowa pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

Na prośbę Mikołaja Giedlara, król Władysław III Warneńczyk 18.01.1439 r. zatwierdził uposażenie kościoła. Parafię przejęli zakonnicy z Miechowa – Bożogrobcy i zarządzali nią aż do 1784 roku /do kasacji zakonów/.

/więcej o Zakonie  Kanoników Regularnych Grobu Bożego w Jerozolimie: 

Od tego czasu parafię  przyjęli księża diecezjalni.

Podczas najazdów tatarskich w I poł XVII w. kościół, plebania i zabudowania gospodarcze zostały spalone. W tym czasie, z inicjatywy proboszcza Mateusza Pietroszewskiego podjęto się budowy murowanego kościoła i ukończono go w 1667r.  Konsekracji  dokonał  Ksiądz Biskup Andrzej Pruski  – sufragan przemyski.

Kościół był bardzo wysoki, pokryty gontem. Na środku dachu była kopuła pokryta blachą, w której była sygnaturka. W kościele był dębowy złocony ołtarz. Bezpośrednio do muru kościoła przylegała kostnica, a wokół kościoła był cmentarz. Kościół i cmentarz ogrodzone były drewnianym płotem. Ten kościół z powodu słabej konstrukcji /wąskie mury i słabe fundamenty/został rozebrany w 1909 r.

Cmentarz

Przez kilka wieków zmarłych chowano na placu obok kościoła.

W późniejszym czasie nowy cmentarz powstał poza placem kościoła od strony zachodniej i funkcjonował  do XVIII w.

Kolejny cmentarz /stary cmentarz/  założono w odległości jednego kilometra od kościoła w pobliżu Leżajska. Spoczywa na nim budowniczy obecnego kościoła ks. Józef Mytkowicz. Cmentarz ten został zamknięty w latach 50-tych XX w.

Nowy cmentarz /obecny/ powstał nieco bliżej Giedlarowej i jest używany do dzisiaj.   

Opracowano na podstawie pracy magisterskiej: Ks. Wiesław Opiat ,, Dzieje parafii Giedlarowa w latach 1918-1939”. KUL 1988