Powrót do Grupy Parafialne

Rada Duszpasterska

                                          Parafialna Rada Duszpasterska

jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Przedmiotem troski Parafialnej Rady Duszpasterskiej są takie zagadnienia, jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, ewentualne plany na przyszłość, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia,uroczystość odpustowa.

Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z przestrzegania zasad moralnych.

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni goście, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania. Przewodniczącym Rady Duszpasterskiej jest każdorazowy ksiądz proboszcz.

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla proboszcza. Nie ujmuje ona nic z jego odpowiedzialności za parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.

Parafialna Rada Duszpasterska w naszej Archidiecezji działa na podstawie Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej – uchwalonego na synodzie Archidiecezji Przemyskiej w 2000 roku i zatwierdzonego przez Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika.

Rada wybierana jest na okres 5 lat

 Rada Duszpasterska Parafii p/w Świętego Michała Archanioła w Giedlarowej

została powołana 28 lutego 2016 roku 

Zarząd Rady:

ks. Proboszcz

  • Kuczek Jan – przewodniczący
  • Polańska Maria –  zastępca przewodniczącego
  • Repetowska Ewa – zastępca przewodniczacego
  • Szczęsny Tadeusz – skarbnik
  • Kozyra Barbara – sekretarz

 

Skład Rady Duszpasterskiej:

I – do spraw gospodarczych

1.     Gryba Dariusz – Giedlarowa 539

2.     Helit Tadeusz – Giedlarowa 10

3.     Kozyra Barbara – Giedlarowa 472

4.     Kuczek Jan – Giedlarowa 320/5

5.     Miazga Władysław – Giedlarowa 470 a

6.     Niemczyk Marek – Giedlarowa 185

7.     Pelc Alfred –Leżajsk ul. Moniuszki 32

8.     Pęcak Dorota Grażyna- Giedlarowa  25

9.     Repetowska Ewa – Giedlarowa 927

10.  Rydzik Józef – Giedlarowa 956 a

11.  Szczęsny Tadeusz  – Giedlarowa 98a/5

12.  Szklanny Krzysztof – Giedlarowa 1183

13.  Śmiałek Marian – Giedlarowa 423

14.  Wójcik Jan – Giedlarowa 581

II – do spraw liturgiczno – duszpasterskich

/reprezentanci grup parafialnych/

1.     Ksiądz wikariusz

2.     Kuras Mieczysław 

3.     Jakucka Lidia 

4.     Karakuła Jadwiga 

5.     Klocek Dorota 

6.     Krówka Jan 

7.     Miś Edyta 

8.     Polańska Danuta 

9.     Polańska Maria 

10.  Rup Bogusław 

11. Zachara Halina 

Przyrzeczenie jakie składa członek rady:

Ja …….. wybrany do Rady Duszpasterskiej, przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzaną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej przy parafii Świętego Michała Archanioła w Giedlarowej będę spełniał według najlepszej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego.

Tak mi dopomóż Bóg.