Powrót do Grupy Parafialne

Ministranci

MINISTRANCI I LEKTORZY

W Parafii jest 90 ministrantów. Są oni podzieleni na sześć grup. Dwa razy w tygodniu odbywają się spotkania ministrantów i lektorów, na których omawiane są bieżące informacje  i zadania związane z piękną posługą służby Jezusowi.

Opiekunem grupy młodszej i starszej oraz lektorów jest ks. Jakub Wielgos

Poza służbą przy ołtarzu ministranci spotykają się na sali gimnastycznej w celach rekreacyjnych. Uczestniczą w rozgrywkach piłki nożnej.

Hymn ministrantów

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło,
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
I świecić jak słońce jasno,
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
I świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy,
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie.
Odważnie, bo Jezus woła.

W parafii p.w. św. Michała Archanioła w Giedlarowej jest 90 ministrantów. Są oni podzieleni na sześć grup. Dwa razy w tygodniu odbywają się spotkania ministrantów i lektorów na których omawiane są bieżące informacje i zadania związane z piękną posługą służby Jezusowi. Opiekunem grupy młodszej i starszej oraz lektorów jest ks. Jakub.
Poza służbą przy ołtarzu ministranci spotykają się na sali gimnastycznej w celach rekreacyjnych. Uczestniczą w rozgrywkach piłki nożnej.

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do włączenia się w szeregi ministranckie aby swoją postawą i życiem świadczyć o Jezusie Chrystusie.

Ministranci i lektorzy naszej parafii dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół w Giedlarowej co tydzień mają możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach sportowych na hali. Dzieci i młodzież w ten sposób mogą rozwijać swoje zdolności gry w piłkę nożną, oraz zadbać o kulturę fizyczną.

 

Regulamin ministrantów w Parafii Giedlarowa:

 

1. Ministrantem zostaje się na podstawie mianowania przez ks. Opiekuna po odbyciu przygotowania w formie kandydatury.

2. Na Mszę Świętą należy przyjść odpowiednio wcześniej, przygotować się przez modlitwę i włożenie stroju liturgicznego, odpowiedniego do wieku ministranta lub lektora. Lektorzy czytający podczas liturgii mają obowiązek dobrego przygotowania się do tej posługi.

3. W zakrystii obowiązuje cisza i skupienie. Konieczne rozmowy związane z przygotowaniem do Mszy Św. prowadzone są szeptem. W dni powszednie wszyscy ministranci rozpoczynają posługę wspólną modlitwą w zakrystii i tam też posługę kończą. Podczas Mszy Świętej należy zająć miejsca w prezbiterium, w następnej kolejności w bocznej kaplicy.

4. Podczas służby ministranckiej obowiązuje godny strój (długie spodnie, koszulka z przynajmniej krótkim rękawem).

5. Do obowiązków ministrantów należy:

– dbanie o strój liturgiczny

– uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych (młodsi – wtorek, godz. 16.00, starsi – czwartek, godz. 16.00)

– obecność na dyżurach w niedzielę i w tygodniu, zgodnie z planem służby (lektorzy ze szkoły średniej obowiązkowo w niedzielę, w tygodniu w miarę możliwości)

– odpowiednie zachowanie w kościele i innych miejscach zgodnie z godnością ministranta i lektora

– pełnienie posług podczas liturgii – pierwszeństwo mają ministranci z grupy wyznaczonej na dany dzień, w następnej kolejności starsi (podczas największych uroczystości posługę pełnią lektorzy i najstarsi ministranci)

6. W związku ze służbą w kościele ministranci otrzymują punkty, zgodnie z tabelą a także dodatkowo, zgodnie z decyzją księży opiekunów. Ilość zebranych punktów decyduje o udziale w wizycie duszpasterskiej, wycieczkach, konkursach, zajęciach sportowych itp.

7. Brak wywiązywania się z obowiązków oraz naruszanie zasad regulaminu skutkuje upomnieniem lub czasowym zawieszeniem w prawach ministranta (tzw. urlop). Osoba ukarana uczestniczy we Mszy Świętej według tabeli służenia zajmując miejsce przewidziane dla wiernych świeckich. Po dwukrotnym w ciągu roku zawieszeniu w prawach następuje wydalenie z grupy ministranckiej. W sposób szczególny dotyczy to obecności na Mszy Świętej w niedzielę – dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będzie traktowana jako rezygnacja z przynależności do grupy ministrantów.

 

  • Parafia p.w. Świętego Michała Archanioła w Giedlarowej