Duszpasterstwa

Dekanat  LEŻAJSK I

  • dziekan – ks. prałat Marek CISEK – Leżajsk – Fara       tel. 17 242 63 00
  • wicedziekan – ks. Jan Balicki – Giedlarowa     tel.  17 242 51 51
  • ojciec duchowny – ks. Henryk SKAŁUBA – Brzyska Wola tel. 017 242 91 37

 

dekanalni duszpasterze:

rodzin – ks. Jan WARCHAŁ – Stare Miasto

młodzieży – ks. Paweł POLASZ – Leżajsk – Fara

służby liturgicznej  – ks. Piotr Porada – Giedlarowa

trzeźwości – ks. Jan SZCZEPANIAK – Chałupki Dębiańskie

misji – ks. Jan MROMLIŃSKI – Dębno