Powrót do Grupy Parafialne

Wspólnota Lew Judy – Plutony

Wspólnota Lew Judy
Nasza Misja

Jesteśmy wspólnotą dorosłych mężczyzn. Wędrujemy z Bogiem do pełni męskości. Nasza misja to wzmacnianie fizyczne, psychiczne, a przede wszystkim duchowe mężczyzn z naszej wspólnoty Lew Judy i wszystkich mężczyzn. Tak, byśmy przez naszą męskość zbliżali się do Boga, służyli innym ludziom, poznali i przezwyciężyli samych siebie i panując nad sobą wolni żyli pełnią serca.

By dzięki temu kobiety, dzieci i Kościół dla których jesteśmy, mogli na nas liczyć i doświadczać prawdziwej Miłości; by osoby, które spotkamy na naszej drodze, mogły zaznawać dobra. Pragnieniem naszych męskich serc jest dojść do Królestwa, które On nam obiecał wraz z tymi których nam powierzył.

W Giedlarowej działają 3 pełne plutony

 / czwarty w trakcie formowania się/

Pluton składa się z 20 +1 mężczyzn

                Opiekunem duchowym jest ks. Jakub Wielgos – wikariusz

                Dowódcami Plutonów są:

1.     Potejko Tomasz

2.     Rozmus Tomasz

3.     Długosz Wojciech

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z którymś z dowódców lub z księdzem Krzysztofem

Stale szukamy nowych żołnierzy .

Męskie Plutony Różańca są modlitewną częścią wspólnoty Lew Judy.

4 filary działalności wspólnoty Lew Judy:

1.       Kompanie braci

2.       Rekolekcje dla mężczyzn

3.       Męska Pielgrzymka

4.       Męskie Plutony Różańca

Inne obszary działalności wspólnoty Lew Judy:

·         Męski blog

·         Konto na Twiterze

·         Kanał na YouTube

·         Profil na Facebook

Dewiza wspólnoty Lew Judy:

Z Bogiem po męsku

Zawołanie bojowe wspólnoty Lew Judy:

Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy!

Działamy w Polsce od 2007 roku.

Męskie Plutony Różańca są modlitewną częścią wspólnoty Lew Judy.

Zasady Męskich Plutonów Różańca

 

Każdy z nas, żołnierzy Męskiego Plutonu Różańca, zobowiązuje się w łączności z braćmi do:

 

1. MODLITWY (codziennie)

·         Jednej, przeznaczonej dla niego na dany miesiąc tajemnicy Różańca (Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu).

·         Po tej tajemnicy modlitwy do  św. Michała Archanioła.

·         Wezwania do patrona plutonu.

·         Wezwania do patrona wszystkich Plutonów: ;Święty Józefie, módl się za nami!

·         Na koniec wezwania; Prowadź nas Panie drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa. Amen.

2. POSTU (raz w miesiącu)

Każdy z nas zobowiązany jest pościć przez jeden dzień w miesiącu. Żołnierz sam wybiera formę i dzień własnego postu. Postu plutonowego nie można zaliczyć w ramach zwyczajowego postu nakazanego przez Kościół np. w piątki czy Środę Popielcową, powinien być to dodatkowy post.

Modlimy się w intencji:

1. By Bóg budził serca mężczyzn do życia pełnią (główna intencja).

2. Konkretnego brata z Plutonu przydzielonego nam przez dowódcę w tym miesiącu w ramach braterskiej dwójki.

3. Każdy dzień tygodnia to również inna intencja szczególna, w której powierzamy:

·         PONIEDZIAŁEK – wspólnotę Lew Judy, wszystkie Męskie Plutony i Drużyny Różańca, kadetów Męskich Plutonów Różańca, wszystkie męskie grupy i wspólnoty na całym świecie

·         WTOREK–  naszą Ojczyznę i sprawujących władzę

·         ŚRODA– wszystkie rodziny

·         CZWARTEK– wszystkie osoby konsekrowane, prosimy o nowe powołania i o jedność chrześcijan

·         PIĄTEK– wszystkich cierpiących, najsłabszych, nienarodzone dzieci, ofiary wojny, prześladowanych chrześcijan, więźniów, niewierzących,

·         SOBOTA– wszystkie kobiety

·         NIEDZIELA– papieża i cały Kościół

 4. Do tego dołączamy również prośby o modlitwę nam przekazane i wysłane przez naszą stronę internetową, (jeśli takie są i zostaną przydzielone plutonowi).

Inne zasady:

·         Raz w miesiącu raczej na spotkaniu lub ewentualnie przez internet następuje zmiana przydzielonych tajemnic i braterskich dwójek.

·         Rezygnujący z uczestnictwa pomaga dowódcy znaleźć innego żołnierza na swoje miejsce.

·         Żołnierz dwudziesty pierwszy jest, na zabezpieczeniu. Modli się codziennie jedną ogólną dziesiątką Różańca, która jest odmówiona gdyby ktoś inny nie dał rady odmówić swojej.

Dowódca zajmuje się:

·         Dbaniem o pełen skład plutonu (21 osób).

·         Comiesięczną organizacją zmiany tajemnic i braterskich dwójek i  sprawdzaniem czy żołnierze trwają na modlitwie.

·         Dbaniem o morale żołnierzy i podstawową formacją Plutonu (na spotkaniach i przez internet).

·         Stałą łącznością z Kwaterą Główną Plutonów Różańca w Toruniu.

Czytaj więcej