Powrót do Grupy Parafialne

DSM

Dziewczęca Służba Maryjna w naszej parafii

 

„Pozdrawiam Ciebie Matko

Mistrzyni moich dróg.
Pozdrawiam Ciebie Pani
nadziejo moich próśb.
Pozdrawiam Cię Królowo,
w swe dłonie weź nasz los
i wspieraj, byśmy zawsze
nieśli miłości ton”

/ z hymnu DSM /

Hasłem DSM jest „Przez Maryję do Jezusa”.

Dziewczęca Służba Maryi w naszej parafii powstała w 1994 roku. Założył ją ówczesny ksiądz wikariusz Zbigniew Szewczyk wraz z Elżbietą Burek, a w późniejszym okresie grupą zajęła się Pani Marta Kata. Obecnie wspólnotą zajmuje się katechetka – Pani Zofia Gądek.

Celem DSM jest poznanie życia Maryi oraz naśladowanie jej w codziennym życiu, przez wzajemną miłość, służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować każdą „Maryjkę” i tak powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole.

Dziewczęca Służba Maryi (DSM) jest koncepcją formacji dziewcząt w duchu maryjnym w wieku od 9 do 14 roku życia. Przyjmowane są przede wszystkim dziewczęta od klasy trzeciej szkoły podstawowej. Dzieci, które po Pierwszej Komunii świętej są szczególnie chłonne i wyczulone na sprawy wiary, zwykle z radością i z entuzjazmem włączają się w tę pracę.

Dziewczęta zgromadzone w grupie starają się postępować według tzw. maryjnych zasad. Od Maryi uczą się chętnego posłuszeństwa, życia w zgodzie z innymi, prawdziwej radości, wybierania tego co trudne, a przede wszystkim miłowania Jezusa.

„Maryjki” z naszej parafii maja za zadanie służby przy ołtarzu w danym wyznaczonym dniu posługi, odpustach i uroczystościach i świętach kościelnych nosząc udekorowane poduszki procesyjne oraz adorują w Pana Jezusa w Ciemnicy i Grobie Bożym biorą udział w Rezurekcji. Ponadto co roku wyjeżdżają na diecezjalne spotkanie DSM, które organizowane jest w Przemyślu.

Do ich obowiązków należy:

 • wiernie wypełniać „Pięć zadań Dziecka Maryi”:
  1. Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców.
  2. Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość
  3. Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
  4. Będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
  5. Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.
 • Przychodzić na każde spotkanie grupy. Codziennie przy rannym pacierzu odmawiać modlitwę ofiarowania:

O Pani moja, cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoja jestem o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.

DSM opiekuje się Pani Katechetka Zofia Gondek

Zachęcamy do zapisywania się do tej zaszczytnej posługi w szeregach Dziewczęcej Służby Maryi w naszej parafii!