Cmentarz parafialny

Cmentarz parafialny

Cmentarz dla każdego chrześcijanina  jest i był miejscem nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie.

Na terenie naszej parafii znajdowało się kilka cmentarzy.

  • Pierwszy, najstarszy znajdował się na placu kościelnym.
  • Drugi cmentarz ulokowany był poza placem kościelnym od strony zachodniej. Zajmował on obszar około 20 arów. Istnienie tego cmentarza przypisuje się na koniec XVIII wieku, kiedy to władze Austryjackie jeszcze nie wydały ustawy o zakazie grzebania zmarłych przy kościele.
  • Trzeci cmentarz ulokowano już poza terenem zabudowanym w odległości 1 km od kościoła w kierunku Leżajska. Przypuszcza się, że miało to miejsce pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku. Obecnie na ty „starym cmentarzu” jest kilkanaście grobów, jest to teren na którym rosną drzewa.   W 1911 roku na tym, że cmentarzu zaczęło brakować miejsca na nowe mogiły. Stary cmentarz oficjalnie zamknięty został dopiero po II Wojnie Światowej przez władze państwowe miasta Leżajska.
  • Czwarty cmentarz –  funkcjonujący do dnia dzisiejszego powstał w 1911 roku. Jest on usytuowany przed starym cmentarzem od strony zachodniej /bliżej wioski/. Potrzebny plac zakupiono od trzech mieszkańców Giedlarowej. Fundusze na zakup odpowiedniego placu uzyskano ze składek przeznaczonych na ten cel, a także z zaciągniętych pożyczek, które spłacono dopiero w 1931 roku. W kwietniu 1937r posadzono na cmentarzy około 100 sztuk modrzewia i ponad 100 sztuk sadzonek świerka i sosny. W późniejszym okresie  miejsce wiecznego spoczynku zostało powiększone przed dokupienie pola od rolników: Michała Wilka i Jana Burka. Cmentarz jest ogrodzony a przez środek prowadzi alejka. Jest to miejsce często odwiedzane przez ludzi, o czym świadczą zadbane groby i zapalone znicze.

Na terenie parafii nie było cmentarza innych wyznań. Brak też jest mogił żydowskich, gdyż Żydów chowano na ich cmentarzu w Leżajsku. Na terenie naszej wioski były miejsca gdzie chowano ludzi zmarłych na cholerę. Były to zbiorowe, często kilkuosobowe mogiły. Pamięć o nich przetrwała do dziś. Świadczą o tym krzyże i kapliczki postawione przez parafian w miejscach, gdzie chowano ludzi zmarłych na tę chorobę.

Wieczny odpoczynek racz wszystkim zmarłym spoczywającym na Giedlarowskiej ziemi dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.