Powrót do Grupy Parafialne

Parafialny Zespół „Caritas” w Giedlarowej

    Parafialny Zespół „Caritas” w Giedlarowej

Parafialny Zespół „Caritas” w naszej Parafii działa od listopada 2011 r.

Obecnie pracą charytatywną zajmuje się 12 osób.

Formacja: Spotkania formacyjno-organizacyjne odbywają się w każdy 1 Piątek miesiąca pod przewodnictwem ks. Proboszcza. Najpierw włączamy się czynnie we Mszę świętą a potem jest spotkanie.

Środki finansowe dla naszych podopiecznych pozyskujemy:

 • ofiary z tacy pierwszych piątków miesiąca /w każdy 1 Piątek ofiary są zbierane na CARITAS/
 • nadwyżka ze sprzedaży świec wigilijnych, paschalików, baranków
 • od sponsorów i ofiarodawców indywidualnych
 • ze sprzedaży nakrętek

Zebrane środki przeznaczono na pomoc dla potrzebujących mieszkańców naszej Parafii.

Najważniejsza pomoc w ostatnich latach:

 • dofinansowanie zakupu leków
 • zakup opału na zimę
 • wyposażenie uczniów w podręczniki, przybory szkolne oraz odzież
 • wyposażenie dzieci szkolnych w plecaki w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”
 • dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
 • dofinansowanie rekolekcji wyjazdowych
 • zaopatrzenie w sprzęt gospodarstwa domowego
 • sfinansowanie leczniczej rehabilitacji
 • pomoc finansowa studentom rozpoczynającym naukę
 • dofinansowanie wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa
 • organizacja poczęstunku dla pielgrzymów udających się do Kalwarii Pacławskiej.

Stałym elementem działalności Parafialnego Zespołu „Caritas” jest przekazywanie paczek żywnościowych najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej parafii w okresach przedświątecznych. Żywność zbierana jest corocznie w kościele i w sklepach wsi Giedlarowa. Pomagają nam wolontariusze ze Szkolnego Koła „Caritas”.

Staramy się zauważać wiele zdarzeń losowych, którymi są dotknięci nasi parafianie i szybko niesiemy pomoc, czy to materialną czy finansową.

Pamiętamy o ludziach chorych, starszych i samotnych. Organizujemy „Dzień Chorego” – po mszy świętej przygotowujemy spotkanie dla osób starszych i chorych /agapę/ w Domu Parafialnym.

 

 

Podziękowanie  2015 rok

Zespół Parafialny Caritas

składa serdeczne podziękowanie za ofiarowaną żywność na Święta Wielkanocne 2015 roku. 

Paczki świąteczne otrzymało 15  rodzin i 8 osób samotnych  z naszej parafii.
Diękujemy również za zakup paschalików i baranków oraz datki pieniężne.

Zebrana suma wyniosła 2381 zł, do Caritas Archidiecezji  Przemyskiej odprowadzono 1550 zł, w parafii zostało 831 zł – kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. 

  SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI     

                 Parafialnego   Zespołu  „Caritas”  w GIedlarowej 

      ZA ROK 2014

Opis działalności w 2014 roku z uwzględnieniem liczby osób, którym udzielono pomocy i w jakiej formie.

Zebrane środki pieniężne, odzież, żywność, sprzęt gospodarstwa domowego pozwoliły na pomoc w następujących formach:

 1. Dofinansowanie zakupu leków – 2 osoby.
 2. Zakup opału na zimę – 9  rodzin.
 3. Wyposażenie uczniów w podręczniki, przybory szkolne oraz odzież – 6  rodzin.
 4. Wyposażenie dzieci szkolnych w plecaki w ramach akcji „ Tornister pełen uśmiechów”- 61 plecaków.
 5. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 19  osób.
 6. Zbiórka i przekazywanie odzieży według potrzeb.
 7. Zbiórka i dostarczanie żywności potrzebującym rodzinom – 62 paczki.
 8. Zaopatrzenie w sprzęt gospodarstwa domowego – pozyskanie oraz zakup pralki automatycznej.
 9. Spotkanie  dla osób starszych i chorych /z okazji Tygodnia Miłosierdzia /.
 10. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw rodzinnych i  indywidualnych.
 11. Odwiedziny osób samotnych w domach.
 12. Wsparcie dla grupy pielgrzymów pielgrzymujących do Kalwarii Pacławskiej– poczęstunek.

Z wymienionej pomocy korzysta 40  rodzin według potrzeb.

PRZYCHODY :

1. Urząd Gminy Leżajsk- 600 zł- transport dzieci na kolonię.

2.  Ks. Proboszcz – 1223 zł – dofinansowanie  kosztów transportu na kolonię i do Przemyśla po odbiór plecaków oraz zakupu pralki.

3. Ofiary indywidualne-130  zł.

4. Ofiary na tacę w pierwsze piątki miesiąca – 5897 zł.

5. Zbiórki (świece wigilijne, Paschaliki, ):

–  dochód pozostający w parafii  ze sprzedaży Paschalików,  Baranków -618 zł, ze świec  wigilijnych 1034zł ,

–  dochód ze sprzedaży Paschalików , Baranków przekazany do „Caritas” Przemyśl – 1795 zł, ze sprzedaży świec wigilijnych – 1600 zł.

6. Kwota pozostała z roku 2013 – 748 zł.

                                  Przychody ogółem:    13645zł

KOSZTY  CHARYTATYWNE (pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym).

1. Wypoczynek letni dzieci – 3638zł.

2. Wyprawka szkolna – 1607zł.

3. Wyjazd do Przemyśla w ramach akcji „ Tornister pełen uśmiechów ” – koszt transportu – 700zł.

4. Zakup leków – 400.

5. Zakup opału na zimę – 2650zł.

6.Indywidualna pomoc rzeczowa, żywnościowa i finansowa – 1016.

7. Do Caritas Przemyśl ze sprzedaży paschalików, baranków i  świec wigilijnych przekazano kwotę – 3395 zł.

Razem wydatki:  13406 / kwota 239zł do wydania w roku 2015/.

Dziękujemy serdecznie parafianom za datki przy zakupie świec wigilijnych oraz dary żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia. Paczki otrzymało 27 rodzin z naszej parafii.

 

Zbieramy plastikowe nakrętki

„Dbając o środowisko – pomagasz innym”

Parafialne Koło „CARITAS” w Giedlarowej prowadzi zbiórkę plastikowych nakrętek. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na pomoc osobom potrzebującym z naszej parafii. Zbieramy czyste plastikowe nakrętki z butelek lub kartonów po mleku, napojach, środkach czystości itp.

Prosimy o przynoszenie nakrętek zapakowanych w foliowe worki, składanie ich przy budynku plebanii obok drzwi garażu(najlepiej w sobotę w godz. od 8.00 do 11.00).

 

 

Zespół  Caritas  składa serdeczne podziękowanie parafianom za ofiary pieniężne, dzięki którym  18 dzieci i młodzieży z naszej parafii wyjechało w lipcu 2014r.  na kolonię w Bieszczady do miejscowości Rajskie.
Koszt dofinansowania łącznie z dojazdem wyniósł  trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych, z czego sześćset złotych pokrył Wójt Gminy Leżajsk.  Kolonię oraz pozostałe koszty organizował Caritas Przemyśl.
24 sierpnia uczniowie naszej szkoły  wraz z rodzicami  wyjechali na Piknik do Przemyśla  po odbiór wyprawki szkolnej w ramach akcji ” Tornister pełen uśmiechów”.  Tornistry otrzymało 60 dzieci. Koszt transportu-700 zł pokrył ks. Proboszcz.

Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.

 

                                           PODZIĘKOWANIE

Zespół Charytatywny Caritas składa serdeczne podziękowanie panu Kazimierzowi Niemczyk  z Giedlarowej za przekazanie płodów rolnych – kapusty oraz panu Alfredowi Pelc – właścicielowi młyna za przekazanie  mąki –  dla 4 rodzin z naszej parafii.

 Serdeczne Bóg zapłać.

                                                             2013

                                                  DRODZY PARAFIANIE!           

Zespół Parafialny Caritas składa serdeczne podziękowanie parafianom za ofiarowaną żywność na Święta Bożego Narodzenia oraz składki pieniężne.  Paczki świąteczne otrzymało 20 rodzin potrzebujących wsparcia z naszej parafii.

 Zebrana kwota 2 tysiące zł /ofiary od parafian, część ofiar ze sprzedaży świec wigilijnych/  została przeznaczona na zakup opału na zimę dla 6  potrzebujących rodzin oraz 200 zł na zakup leków i żywności dla 2 chorych osób.  Serdeczne Bóg zapłać.

 Dochód ze sprzedaży świec wigilijnych wyniósł 2.638 zł. Do Przemyśla na potrzeby Caritas /pokrywanie kosztów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w tym z naszej parafii/ przekazano kwotę 1.700 zł. Pozostała kwota 938 została przeznaczona na zakup opału na zimę.

W roku 2013 wydatki na pomoc rzeczową, żywnościową i finansową w związku z wymienionymi poniżej formami działalności na rzecz osób i rodzin  potrzebujących wsparcia z naszej parafii wyniosła 12.982 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy w imieniu zespołu Caritas oraz obdarowanych osób.

                          

                                PARAFIALNY DZIEŃ CHOREGO    

      W miesiącu październiku 2013r. odbyło się w naszej parafii spotkanie dla chorych osób zorganizowane przez ks. Proboszcza Jana Balickiego oraz Charytatywny Zespół Caritas. Uroczystość rozpoczęła się  Mszą św. w intencji chorych parafian. Po Mszy św. odbyła się Agapa w domu parafialnym z udziałem ks. Proboszcza i ks. Wikariusza Sebastiana Picura. Poczęstunek przygotowały panie z zespołu Caritas. Wszystkim uczestnikom serdeczne Bóg zapłać.

                                     Podziękowania dla ofiarodawców

 

Zespół Parafialny Caritas składa serdeczne podziękowanie:

– wszystkim parafianom ofiarowującym datki pieniężne oraz świadczącym pomoc rzeczową  i żywnościową dla potrzebujących rodzin z naszej   parafii,

 – wszystkim parafianom za ofiary pieniężne na pokrycie kosztów kolonii, wycieczek, wyjazdu na piknik „Tornister pełen uśmiechów” do Przemyśla, zakup książek dla uczniów z naszej parafii,

 – ks. proboszczowi Janowi Balickiemu za ofiarowanie 1200 zł na pokrycie kosztów przejazdu dzieci na piknik  „ Tornister pełen uśmiechów” do Przemyśla /2 razy/

 – panu wójtowi Krzysztofowi Sobejko za przekazanie 1100 zł na dofinansowanie  kosztów przejazdu dzieci na kolonię w Rajskiem w Bieszczadach /2 kolonie/

 – pani Beacie Pęcak za podarowanie kartek świątecznych z życzeniami dla parafian korzystających z pomocy żywnościowej,

 – panu Mirosławowi Kłosowskiemu za nieodpłatne wydrukowanie plakatów  i ulotek informacyjnych o działalności zespołu Caritas.

Zespół Parafialny Caritas składa serdeczne podziękowanie za składkę do puszek na podręczniki szkolne, która wyniosła 1535 zł. Łącznie z ofiarami z pierwszego piątku w kwocie 2385 zł pomoc otrzymało 12 rodzin z naszej parafii.

 W miesiącu sierpniu zespół przygotował poczęstunek dla pielgrzymów udających się do Kalwarii Pacławskiej.

 Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.

                                             AKCJA LETNIA 2013

W okresie od 30 czerwca do 6 lipca  10 dzieci i młodzieży z naszej parafii przebywało na kolonii w Bieszczadach w Rajskiem zorganizowanej przez Caritas Przemyśl. Koszt dofinansowania pobytu uczniów na wypoczynku wyniósł 800 zł oraz 1500 za przejazd na kolonię i powrót. Akcja ta możliwa była dzięki składkom parafian i dofinansowaniu 500 zł przez pana wójta Krzysztofa Sobejko. Serdecznie dziękujemy w imieniu swoim, rodziców i dzieci. Czworo dzieci wyjechało na wycieczki w góry i nad morze z ks. Jackiem Zarzycznym.

 

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CARITAS „Tornister pełen uśmiechów”

 

Podczas finału ogólnopolskiej akcji Caritas 82 uczniów  z naszej parafii otrzymało plecaki z wyposażeniem  szkolnym w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów” zorganizowanej przez Caritas Przemyśl. Na uroczystość do Przemyśla wyjechało 50 osób z naszej parafii. Przejazd autobusem został sfinansowany przez ks. proboszcza Jana Balickiego oraz ze składek parafian. Serdecznie dziękujemy w imieniu swoim, rodziców i dzieci.

TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW”

 5 finał ogólnopolskiej akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów” już po raz drugi odbył się w Przemyślu. W tym roku finał akcji został połączony z Wincentiadą Dniami Patrona Miasta Przemyśla.

Koniec wakacji jest czasem trudnym nie tylko dla dzieci, ponieważ kończą się wakacje, ale i dla rodziców, którzy troszczą się o zakup wyprawek szkolnych i podręczników dla dzieci. Caritas w ramach swojej działalności chce wspomóc rodziny potrzebujące wyprawek szkolnych, organizując akcję Tornister Pełen Uśmiechów.

Od dłuższego czasu pracownicy i wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas z Archidiecezji Przemyskiej przygotowywali się do tegorocznego finału akcji. Przyszykowaliśmy 5 tysięcy plecaków z wyposażeniem. Na buziach dzieci odbierających wyprawki gościły uśmiechy, wywołane zawartością nowych plecaków. W każdym z nich były: zeszyty, długopisy, ołówki, kredki, farby, blok rysunkowy, temperówka, gumka do mazania, zestaw kreślarski i ciastka. Wręczenie tornistrów zostało poprzedzone licznymi atrakcjami dla całych rodzin. Finał akcji rozpoczął się Mszą świętą w kościele Ojców Franciszkanów, a później na przemyskim rynku został uroczyście rozpoczęty przez Prezydenta Miasta Przemyśl pana Roberta Chomę, Dyrektora Caritas Polska ks. Mariana Subocza, Gwardiana Klasztoru Franciszkanów w Przemyślu o. Pawła Soleckiego. Do Przemyśla przyjechały dzieci z różnych stron Polski, by wspólnie bawić się na przemyskim rynku, czekając na wypełnione uśmiechami plecaki. Występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Powiatowego Zespołu Pracy Pozaszkolnej z Łańcuta, Teatru „Pinokio” ze Starego Sącza, zespołu wokalno – instrumentalnego 5 BSP, „Teatru Gry Wstępnej” z Wrocławia, Tomasza Drabiny – AVIACCORD w duecie z Krakowa, Sceny Komediowej PCKiN Zamek, TRUE GROUP, Szkoły Tańca A-Z oraz Jarmark Świętego Wincentego to tylko kilka z wielu atrakcji, które czekały na wszystkich uczestników finału akcji Tornister Pełen Uśmiechów. Zabawy integracyjne dla dzieci i rodzin, zawody sportowe i malowanie twarzy oraz akcje edukacyjne i profilaktyczne stanowiły doskonałą okazję do dobrej zabawy dla wszystkich obecnych na przemyskim rynku. Wieczorem na scenie można było zobaczyć i usłyszeć Monikę Kuszyńską i Kasię Kowalską, a całość imprezy zakończona została pokazem laserowo – multimedialnym.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przygotowała poczęstunek dla osób obecnych na tegorocznym finale. W tym roku akcję Caritas wsparło Porozumienie Nowoczesna Edukacja, które przekazało podręczniki dla najbardziej potrzebujących dzieci.

W czasie trwania 5 finału akcji Tornister Pełen Uśmiechów rozdaliśmy 5 tysięcy wypełnionych przyborami plecaków.

Dzieci wróciły szczęśliwe do swoich domów, by już od 2 września rozpocząć rok szkolny z nową energią i nowym tornistrem pełnym uśmiechów.

 Dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego finału akcji, zarówno wolontariuszy, sponsorów i tych, którzy wsparli nas SMS-em, największą nagrodą była radość, widoczna na twarzach dzieci i możliwość pomocy.

 

Anna Ruszel-Kwaśny

 Rzecznik Caritas Archidiecezji Przemyskie

 

                                       Drodzy Parafianie!

11 maja odbyła się zbiórka odzieży w budynku Nazaret. Dziękujemy serdecznie za ofiarowaną odzież, która została przekazana naszym parafianom. Osoby chętne do odbioru pozostałej odzieży prosimy o kontakt z zespołem Caritas.

Zespół „Caritas” serdecznie dziękuje parafianom za składkę z okazji Tygodnia Miłosierdzia. Zebrana kwota wyniosła 1197zł. Zostanie przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku letniego 10 dzieci i młodzieży w Rajskiem w Bieszczadach organizowanego przez „Caritas” Przemyśl. Koszt dojazdów wyniesie ok. 1500zł, osoby chcące pomóc zebrać podaną kwotę prosimy o wpłaty na konto parafii z dopiskiem „Caritas”. Ponadto czworo dzieci wyjedzie nad morze i w góry z księdzem Katechetą. Bóg zapłać za złożone ofiary.

 

 Parafialny Zespół Caritas w naszej parafii został powołany w listopadzie 2011 roku.  Zespół liczy obecnie 15 osób pragnących poświęcić bezinteresownie swój czas dla ludzi potrzebujących pomocy.

 

Formy działalności zespołu:

 

 1. Organizowanie w ciągu roku /w Dzień Chorego i z okazji Tygodnia Miłosierdzia/ modlitewnych spotkań : okazja do spowiedzi, Msza święta dla chorych
  i starszych, po Mszy agapa w Domu Parafialnym. Spotkanie to jest bardzo cenione przez starszych, daje im możność spotkania się, porozmawiania
  i podzielenia się z innymi swoimi problemami.
 2. Przeprowadzanie zbiórek do puszek w doraźnych potrzebach losowych.
 3. Dofinansowanie zakupu leków.
 4. Zakup opału na zimę.
 5. Wyposażenie uczniów w podręczniki, przybory szkolne oraz odzież.
 6. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 7. Zbiórka i przekazywanie odzieży według potrzeb.
 8. Zbiórka i dostarczanie żywności potrzebującym rodzinom.
 9. Zaopatrzenie w sprzęt gospodarstwa domowego .
 10.  Pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw rodzinnych oraz osób indywidualnych.
 11.  Odwiedziny osób samotnych w domach.
 12.  Zorganizowanie poczęstunku dla grupy pielgrzymów udających się do Kalwarii Pacławskiej.

 Z wymienionej pomocy korzysta 35 rodzin według potrzeb.

 

 Fundusze na naszą działalność zdobywamy z dobrowolnych ofiar ludzi dobrej woli / wpłaty można dokonywać na konto parafii z dopiskiem „Caritas”/ oraz ze składek w każdy  pierwszy piątek miesiąca.

 

 Bierzemy udział w akcjach organizowanych przez „Caritas” naszej Archidiecezji: sprzedaż świec wigilijnych, paschalików, baranków, wypoczynek letni dzieci i młodzieży, zbiórki żywności, pośrednictwo w wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego, rozprowadzanie ulotek informacyjnych,  spotkania grup „ Caritas”.

 Informacje dotyczące pracy naszego zespołu oraz „ Caritas” Przemyśl umieszczamy na tablicy informacyjnej przy Kościele oraz na stronie internetowej Parafii Giedlarowa. Przekazywane są również przez ks. Proboszcza w ogłoszeniach niedzielnych

Włączamy się również w życie duchowe parafii poprzez prowadzenie nabożeństw: Koronka Do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Droga Krzyżowa. Po mszy pierwszo piątkowej odbywa się spotkanie modlitewno – formacyjne prowadzone przez ks. Proboszcza Jana Balickiego.

 

 

Składamy serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji zbiórki żywności Panu Waldemarowi Burkowi, właścicielowi Delikatesów Centrum w Giedlarowej oraz Pani kierownik Monice Mędrek i całemu personelowi sklepu, jak również  personelowi sklepów GS SCH w Giedlarowej. Dziękujemy również Państwu Żołyniom z Giedlarowej za udzielanie rabatów przy zakupie podręczników dla uczniów z naszej parafii oraz pani Beacie Pęcak za przekazanie kartek świątecznych z życzeniami dla naszych podopiecznych.

Spotkania zespołu odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy Świętej. Przewodniczącym zespołu jest ks. Proboszcz Jan Balicki, a członkami grupa 15 osób z naszej parafii.

Składki pieniężne na działalność Zespołu Caritas zbierane są na tacę w pierwsze piątki miesiąca. Można również przekazywać je na konto parafii z dopiskiem „CARITAS”. Osoby, które mają życzenie przekazać osobiście  datki pieniężne, żywność, odzież lub inne rzeczy, jak również osoby potrzebujące pomocy mogą umówić się na spotkanie w domu parafialnym przy kościele telefonicznie pod numerem 17 2425151 / kontakt z ks. proboszczem/.

Konto :     Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Giedlarowej
nr : 28 9175 0000 2001 0011 0927 0001

 

                                           PARAFIALNY DZIEŃ CHOREGO    

      W  dniu 16 lutego 2013r. odbyło się w naszej parafii spotkanie dla chorych osób zorganizowane przez ks. Proboszcza Jana Balickiego oraz Charytatywny Zespół Caritas. Uroczystość rozpoczęła się Drogą Krzyżową oraz Mszą św. w intencji chorych parafian. Po Mszy św. odbyła się Agapa w domu parafialnym z udziałem ks. Proboszcza i ks. Wikariusza Jacka Zarzycznego. Poczęstunek przygotowały panie z zespołu Caritas. Wszystkim uczestnikom serdeczne Bóg zapłać.

                                Podziękowanie dla parafian          

  Zespół Charytatywny Caritas w imieniu własnym i rodziców  chorego Michałka Tryki składa serdeczne podziękowanie parafianom za ofiarowaną pomoc finansową na leczenie nowotworu złośliwego dziecka. Zebrana kwota 5310 zł, w tym 20 dolarów USA i 10 euro została wpłacona na konto Michałka w fundacji „Wyspy szczęsliwe” w Krakowie. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.

„Caritas”Przemyśl

W „Caritas” Przemyśl istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, w tym łóżek oraz ubiegania się o dofinansowanie rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci. Kontakt telefoniczny:  16 6769060.

 

                                            CZYM  SĄ  „SKRZYDŁA”?

Program „Skrzydła” polega na długoterminowej pracy skierowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i wymagają pomocy w formie dożywienia w szkole, zakupu wyprawek szkolnych i potrzebnej odzieży oraz innych form wsparcia materialnego niezbędnego do podstawowych warunków do nauki.    Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy lub osoby prywatne, które poprzez wypełnienie odpowiedniej deklaracji zobowiązują się do wsparcia finansowego ucznia przez okres jednego semestru lub roku szkolnego. „Skrzydła” są programem, który daje możliwość darczyńcy wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia z uwzględnieniem możliwości finansowych sponsora. Dzieci objęte programem zachowują dyskrecję, a firmie dobry wizerunek działalności na rzecz społeczności lokalnej. Celem programu jest objęcie opieką finansową dzieci potrzebujących dofinansowania. „Skrzydła” to program do którego angażuje się firmy lub osoby indywidualne, które składając deklarację finansową swoją pomocą biorą pod opiekę konkretne dziecko. Dzieci do programu zgłaszają pedagodzy szkolni, którzy po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją rodzinną i materialną zgłaszają wskazaną wcześniej ilość dzieci najbardziej potrzebujących.

                           „SKRZYDŁA”  W CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

W ramach programu „Skrzydła” dzięki dobrej woli darczyńców indywidualnych wsparcie otrzymuje 35 dzieci z terenu Archidiecezji Przemyskiej, gdzie od początku roku szkolnego 2009/2010 darczyńcą dla 10 osób jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas. Dzieci objęte programem pochodzą z rodzin ubogich , wielodzietnych dotkniętych problemem alkoholowym matki lub ojca. Coraz częściej dzieci wychowywane są przez jednego rodzica z powodu rozwodu lub śmierci, a także są przypadki przydzielania dzieci do rodzin zastępczych. Problemy w rodzinach bezpośrednio dotykają same dzieci , które czują się przez to bezradne, gorsze, samotne. Do problemów patologicznych dochodzą kłopoty finansowe, dlatego też pomoc skierowana na konkretne dziecko jest darem najbardziej wskazanym. Wciąż jednak wiele dzieci oczekuje na wsparcie ze strony ludzi, którym ich los nie jest obojętny, ludzi, którzy mogą i chcą włączyć się w to dzieło i dać DZIECKU SKRZYDŁA!! Osoby zainteresowane programem „ Skrzydła” mogą skontaktować się  z Zespołem Parafialnym Caritas lub bezpośrednio z Caritas Archidiecezji Przemyskiej /strona internetowa lub telefon 16 6769060 /.

     

              PLACÓWKI I INSTYTUCJE OFERUJĄCE POMOC W TRUDNYCH
SYTUACJACH ŻYCIOWYCH

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Leżajsk ul. M.C. Skłodowskiej 8, telefon: 017/ 2428258, godziny przyjęć: czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 17.30 oraz w godzinach pracy PCPR, tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30. rodzaj udzielanej pomocy: wsparcie psychologiczne, grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych, kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Leżajsk ul. Skłodowskiej 8, Tel. 17 2428258. – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Tel. 2404811 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności. Adres siedziby, kontakt: ul. M.C. Skłodowskiej 8 37-300 Leżajsk Tel.: 17 2402525  

2.Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Miejscowość: Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 3, 37-310 Nowa Sarzyna Tel.: 17 241-38-13, e-mail: sownowasarzyna@vp.pl WWW: http://www.sownowasarzyna.pl Poradnictwo, możliwość czasowego zamieszkania, porady prawne, terapia. Godziny otwarcia: całodobowo.  

3.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W bieżącym roku realizuje zadania zlecone przez Urząd Miasta St. Warszawy oraz inne instytucje i organizacje. Warszawska „Niebieska Linia” 22 668-70-00 Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godzinach 14.00 – 22.00; dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach: 18.00 – 22.00.

4. Poradnia Psychologiczna 116 123 powstała z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem w swoim miejscu zamieszkania. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, młodych dorosłych, rodziców potrzebujący wsparcia w procesie wychowawczym i osób niepełnoprawnych. Poradnia Psychologiczna 116 123 oferuje pomoc, wsparcie i psychoedukację w formie: – rozmów telefonicznych pod numerem 116 123 – poradni mailowej pod adresem poradnia@116123.edu.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

5. „Pomarańczowa Linia” – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się. Siedziba infolinii 0 801 14 00 68 mieści się w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci „PROM” 90-252 Łódź ul. Jaracza 40 tel: (0-42) 630 03 73 fax: 639 97 76 e-mail: prom@prom.org.pl http://www.prom.org.pl Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny) W zamierzeniu organizatorów jest ona przede wszystkim formą wsparcia dla rodziców, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci; którzy czują się bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol.

6. Ośrodek terapii uzależnień. SPZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień, Leżajsk ul. Leśna 22, Tel. 172404942 odwyk@op.pl poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Poradnia prowadzi również terapię uzależnień od narkotyków.

7. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „SOKRATES” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Leżajsk Plac Mariacki 9, Tel. : 885104785

8. GMINNY OŚRODEK Pomocy Społecznej w Leżajsku Kontakt dyrektor Tel.: 17 240 61 43, rejon opiekuńczy Giedlarowa Tel.: 17 240 61 42 Formy pomocy: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne/ 17 2406147/, zaliczka alimentacyjna/ 17 2406148/, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe/ 17 2406144/  

9. Caritas Leżajsk – Centrum Charytatywne Kuchnia dla ubogich Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn Świetlica Poradnia prawna Warsztaty Terapii Zajęciowej Adres: ul. Jarosławska 4, 37-300 Leżajsk Tel.: (017) 240-24-01 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w przypadku trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży szkolnej. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Leżajsk, ul. M. C. Skłodowskiej 8, Tel. 17 2420799