Msza Święta na Półtorakach 7 maj 2019

W kolejną rocznicę pacyfikacji wsi przez wojsko niemieckie w 1943 roku została odprawiona Msza święta przy zabytkowej kapliczce na Półtorakach.

Mszę święta odprawił i okolicznościowe kazania powiedział ks. Jakub Wielgos.

W uroczystości upamiętniającej niemieckie zbrodnie wojenne wzięła udział delegacja Zespołu szkół w Giedlarowej z Pocztem  Sztandarowym i Dyrekcją Szkoły, uczestniczyły delegacje władzy Samorządowej Gminnej i lokalnej Gminnego Ośrodka Kultury  oraz licznie zebrani mieszkańcy Giedlarowej.

Po zakończonej Mszy świętej pod pomnikiem upamiętniającym rozstrzelanych przez Niemców mieszkańców Giedlarowej złożono wieńce i znicze.

Na zakończenie ks. Proboszcz błogosławił wszystkich zebranych i odśpiewano Rotę.