Glowna

Św. Michał Archanioł

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości

i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy!
A Ty wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

ROK LITURGICZNY 2022 / 20223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierzę w Kościół Chrystusowy – materiały do przemyślenia

Praktyczną realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce są materiały dla rodzin przeznaczone do indywidualnej formacji świeckich.

Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś materiały na poszczególnie tygodnie są rozwinięciem tego tematu. Każdy moduł składa się z 3 części: wprowadzenia – najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat; „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczanie Kościoła z odniesieniem do życia rodzinnego oraz „zadanie” –  konkretna propozycja działań.

ZAPROSZENIE

Ziemia Święta – Pielgrzymka dla słuchaczy Radia Fara

…………………………………………………………………………………………………………..

ZAPRASZAMY NA ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

w każdy piątek

PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ DO GODZ. 19:00

    • od godz. 18:30 do godz. 19:00 możliwość Sakramentu Pokuty
    • na zakończenie adoracji błogosławieństwo i Komunia święta

Bądź uwielbiony, zmartwychwstały Panie, obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie.

Bądź uwielbiony w darze Ducha Świętego, którego posyłasz swoim uczniom w każdej epoce dziejów i w każdym miejscu świata. Dzięki Twej łasce przypomnieliśmy sobie niezwykłe dzieła, jakich Duch Święty dokonywał w historii świata, w Twoim życiu i w dziejach całego Kościoła.

Prosimy, abyś pomógł nam jeszcze pełniej otworzyć nasze serca na dar Ducha Świętego, którego nam posyłasz.

PRZYJDŹ – JEZUS CZEKA NA CIEBIE

 

Od 2019 roku trwa remont zabytkowego kościoła parafialnego w Giedlarowej.  W 2022 roku ze środków własnych i z dotacji celowych przeprowadzono remont połaci dachu od strony południowej – ulicy.

Remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego

p. w. Świętego Michała Archanioła w Giedlarowej

Prace przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowym

Województwa Podkarpackiego

Zbiórka do puszek na Sanktuarium św. Jana Pawła II w Kamerunie

Zbiórka do puszek na Sanktuarium św. Jana Pawła II w Kamerunie