Glowna

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy!
A Ty wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
Mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen.

 

Modlitwa o dobre przygotowanie naszej Parafii do                       

            MISJI PARAFIALNYCH

Giedlarowa 22 – 29 wrzesień 2020

Dobry i Miłosierny Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo w dobrym przygotowaniu naszej parafii do Misji parafialnych. Użycz nam Twojej łaski, abyśmy otwarli nasze rodziny, nasze serca i umysły na Boże Słowo. Panie Jezu, niech to Słowo już teraz nas oświeca, poucza, uzdrawia i uświęca. Wszystkich nas zapal Duchem odwagi w zachęcaniu drugich do udziału w Misjach parafialnych.

Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych, którzy dotąd opierają się Twojej łasce i doprowadź ich do nawrócenia.

Niech Duch Święty wspiera Księdza misjonarza swym światłem, by słowo przez niego głoszone wydało zbawienny owoc.

Maryjo! Matko Nieustającej Pomocy, prosimy Cię przyczyń się, do nawrócenia grzeszników, do wzmocnienia słabych i wątpiących, zbliż nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.

ZAPRASZAMY NA ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

w każdy piątek

PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ DO GODZ. 19:00

    • od godz. 18:30 do godz. 19:00 możliwość Sakramentu Pokuty
    • na zakończenie adoracji Komunia święta

Bądź uwielbiony, zmartwychwstały Panie, obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie.

Bądź uwielbiony w darze Ducha Świętego, którego posyłasz swoim uczniom w każdej epoce dziejów i w każdym miejscu świata. Dzięki Twej łasce przypomnieliśmy sobie niezwykłe dzieła, jakich Duch Święty dokonywał w historii świata, w Twoim życiu i w dziejach całego Kościoła.

Prosimy, abyś pomógł nam jeszcze pełniej otworzyć nasze serca na dar Ducha Świętego, którego nam posyłasz.

PRZYJDŹ – JEZUS CZEKA NA CIEBIE