Symbol Chrześcijaństwa

Ichtys pisany inaczej ,,Ryba” jest symbolem Chrześcijaństwa i symbolizuje Jezusa Chrystusa. To słowo pochodzi od pierwszych liter greckiego znaczenia ,,Jezus Chrystus Bóg Syn Zbawiciel”.

_________________________________________________________________________________________________________