1 maja 2011

  • Dzisiejszej druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w Kościele katolickim jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Prosił o to Jezus objawiający się siostrze Faustynie Kowalskiej. Święto Miłosierdzia dał Pan Jezus grzesznikom jako „ostatnią deskę ratunku”. Za dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią św. przyjętą w tym dniu związana jest obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”. Ponadto – Wierni na terenie Polski mogą codziennie przez cały rok zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele wobec Najświętszego Sakramentu, wystawionego publicznie lub przechowywanego w tabernakulum. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem.
  • Dzisiaj również z całym Kościołem przeżywaliśmy radość z ogłoszenia nowym błogosławionym Jana Pawła II – naszego rodaka. Nastąpiło to podczas Mszy świętej  na Placu św. Piotra, przez papieża Benedykta XVI. Papież wygłosił po łacinie formułę beatyfikacji:„Spełniając pragnienie naszego brata Agostino kardynała Valliniego, naszego wikariusza generalnego dla diecezji Rzymu, wielu innych braci w episkopacie oraz licznych wiernych, po zasięgnięciu opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych naszą władzą apostolskązgadzamy się, aby Czcigodny Sługa Boży Jan Pweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym, a jego święto obchodzone mogło być w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 października każdego roku.
  • Sakramentu chrztu świętego dzisiejszej niedzieli podczas sumy otrzymali bracia: Oliwier Piotr i Szymon Mateusz Lewandowski. Sakramentu udzielił ksiądz Jacek.