30 września 2011

  • Pielgrzymi, którzy udali się do Wilna w dniu dzisiejszym zwiedzili następujące miejsca:  Ostra Brama – Msza św. przed cudownym obrazem MB  Ostrobramskiej, Starówka Wileńska, Kościół św. Teresy, Cerkiew św. Ducha i św. Anny, klasztor Bazylianów z celą Konrada, zespół gmachów Uniwersytetu Wileńskiego, zamek gotycki z muzeum A. Mickiewicza, dom J. Słowackiego, Kościół św. Anny, Katedra z grobami królewskimi, Kościół Piotra i Pawła na Antokolu.

    .:: zobacz zdjęcia cz.1 ::.

    .:: zobacz zdjęcia cz.2 ::.