16 października 2011 – XI DZIEŃ PAPIESKI

Hasło Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Człowiek modlitwy”


Święto państwowe obchodzone w dniu 16 października, w rocznicę (16.10.1978) wyboru Arcybiskupa Krakowskiego Karola Wojtyły na głowę kościoła katolickiego. Święto to zostało ustanowione decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku „w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku„.
Od 2001 roku w niedzielę poprzedzającą 16 października Dzień Papieski obchodzony jest w polskim Kościele Katolickim. W tym roku, po raz jedenasty, obchody Dnia Papieskiego odbywają się 16 października pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Z tym dniem związana jest również Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

W NASZEJ DIECEZJI

W niedzielę, 16 października, podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej o godzinie 11.00, będziemy mogli, przy udziale całego Episkopatu Polski, zakończyć rok dziękczynienia Kościoła w Polsce za dar świętego Papieża – Polaka oraz będziemy dziękować za 25 lat biskupiej posługi Metropolity Przemyskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia rozpocznie się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty i godziną świadectwa.

Obchody w zeszłych latach
Od 2001 roku Dzień Papieski obchodzony był pod hasłami:

 • 2001 – Pontyfikat Przełomów
 • 2002 – Jan Paweł II – Świadek Nadziei
 • 2003 – Jan Paweł II – Apostoł Jedności
 • 2004 – Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju
 • 2005 – Jan Paweł II – Orędownik Prawdy
 • 2006 – Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia
 • 2007 – Jan Paweł II – Obrońca Godności Człowieka
 • 2008 – Jan Paweł II – Wychowawca Młodych
 • 2009 – Jan Paweł II – Papież Wolności
 • 2010 – Jan Paweł II – Odwaga Świętości
 • 2011 – Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy