Wiadomości ogólne

Wiadomości ogólne

Diecezja Przemyska obrządku łacińskiego została erygowana około roku 1340. Papież Grzegorz XI, bullą Debitum pastoralis officii z dnia 13 lutego 1375 roku, włączył ją do nowo utworzonej metropolii Halickiej.

Papież Jan Paweł II, bullą Totus Tuus Poloniae populus z dnia 25 marca 1992 roku,
ustanowił ją metropolią dla archidiecezji przemyskiej oraz diecezji rzeszowskiej i zamojsko-lubaczowskiej.

Patronami diecezji są:

  • Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski

oraz:

  • święty Jan z Dukli
  • święty Józef Sebastian, biskup
  • błogosławiony Jan Wojciech, prezbiter
  • święty Dobry Łotr