Rekolekcje plan

Pismo święte – serce człowieka

„Bóg w moim sercu”

WTOREK – 20 MARCA 2012

SZKOŁA PODSTAWOWA

8.30 – 8.45 – /Szkoła/ Spotkanie z wychowawcami.
8.45 – 9.30 – /Szkoła/ Spotkanie Rekolekcjonistą.
9.30 – /Szkoła/ Spotkanie z wychowawcą. Praca w grupach.
17.00 – /Kościół/ Msza św. z nauką.
GIMNAZJUM

9.30 – 10.00 – /Kościół/ Wspólny śpiew – zawiązanie wspólnoty.
10.00 – 10.50 – /Kościół/ Nabożeństwo biblijne.
11.00 – 11.45 – /Kościół/ Prezentacja słowno – muzyczna.
ok. 12.00 – /Kościół/ Anioł Pański
17.00 – /Kościół/ Msza święta z nauką.

ŚRODA – 21 MARCA 2012

SZKOŁA PODSTAWOWA

9.30 – 10.00 – /Kościół/ Wspólny śpiew – zawiązanie wspólnoty.
10.00 – 10.50 – /Kościół/ Nabożeństwo biblijne.
11.00 – 11.45 – /Kościół/ Prezentacja słowno – muzyczna.
ok. 12.00 – /Kościół/ Anioł Pański
17.00 – /Kościół/ Msza święta z nauką.

GIMNAZJUM

8.30 – 8.45 – /Szkoła/ Spotkanie z wychowawcami.
8.45 – 9.30 – /Szkoła/ Spotkanie Rekolekcjonistą.
9.30 – /Szkoła/ Spotkanie z wychowawcą. Praca w grupach.
17.00 – /Kościół/ Msza św. z nauką.

CZWARTEK – 22 MARCA 2012

SZKOŁA PODSTAWOWA

8.30 – /Kościół/ – możliwość skorzystania z sakramentu pokuty
9.00  – 9.45 – /Kościół/ Droga Krzyżowa dla dzieci
9.45 – 10.00 – /Kościół/ Przygotowanie do Mszy świętej
10.00 – 11.00 – /Kościół/ Msza św. z nauką

GIMNAZJUM

9.00 – /Kościół/ – możliwość skorzystania z sakramentu pokuty
9.45 – 10.00 – /Kościół/ Przygotowanie do Mszy świętej
10.00 – 11.00 – /Kościół/ Msza św. z nauką
11.00  – 12.00 – /Kościół/ Droga Krzyżowa dla młodzieży
12.00 – /Kościół/ Anioł Pański

Rekolekcje prowadzi; ks. Jan Szczepaniak z Chałupek Dębniańskich