RAM-rekolekcje

 

Nr.
Turnusu
Terminy
rekolekcyjne
Ustrzyki
Górne
Wybrzeże
k/Dubiecka
Przemyśl 
ul. Chopina 1
I 02.07 – 09.07 I° RAM I° Mały Apostoł

07.07. – 14.07. 
II° DSM

II 09.07 – 16.07 II° RAM ———–
III 16.07 – 23.07 III° RAM II° RAM
IV 23.07 – 30.07 I° RAM II° DSM
V 30.07 – 06.08 II° RAM I° RAM
VI 06.08 – 13.08. III° RAM I° DSM
VII 13.08 – 20.08. I° RAM II° Mały Apostoł
VIII 20.08 – 27.08. II° RAM ——–
IX 20.08 – 27.08. IV° RAM ——–

Rekolekcje to czas wakacyjny przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.

Rekolekcje I° RAM – są przeznaczone dla młodzieży w wieku 14 -15 lat.
Rekolekcje II° RAM – są przeznaczone dla młodzieży, która ukończyła 16 lat.
Rekolekcje III° RAM – są przeznaczone dla młodzieży, która ukończyła 17 lat.
Rekolekcje IV° RAM – są przeznaczone dla studentów oraz wszelkiej młodzieży, która ukończyła szkołę średnią.
Rekolekcje I° DSM – (Dziewczęca Służba Maryjna) są przeznaczone dla dziewczynek w wieku 9 – 11 lat.
Rekolekcje II° DSM – są przeznaczone dla dziewczynek w wieku 12 – 13 lat.
Rekolekcje I° Mały Apostoł – są przeznaczone dla chłopców w wieku 9 – 11 lat.
Rekolekcje II° Mały Apostoł – są przeznaczone dla chłopców w wieku 12 – 13 lat.

Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

Warunki zgłoszeń:
1. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc w biurze Ruchu Apostolstwa Młodzieży: 37-700 Przemyśl, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 8, tel. (016) 6770096, mail:ram.przemysl@gmail.com (biuro czynne od 4 maja do 30 września od poniedziałku do piątku w godz. 1300 – 1700; w sobotę w godz. 900 – 1300)
Nasza strona internetowa : www.ram.przemysl.opoka.org.pl
2. Zgłoszeń dokonują osobiście rodzice, księża duszpasterze, siostry zakonne lub młodzież. Koszty całości wynoszą 230 złotych.
3. W przypadku listowego zgłoszenia należy podać dokładny adres uczestnika rekolekcji, termin i miejsce wybranego turnusu oraz przesłać zaliczkę (100 zł.) i dołączyć kopertę ze znaczkiem na korespondencję zwrotną. Pieniądze przesyłane przez konto bankowe RAM (Kredyt Bank S. A. Nr 44150016341216300447530000) muszą zawierać w/w dane o osobach i turnusach. Telefonicznie lub za pomocą Internetu możemy tylko rezerwować turnusy! Przy zapisie w biurze RAM należy także wpłacić zaliczkę – pozostałą kwotę wpłacamy na miejscu. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na rekolekcje po 1 czerwca 2012 r., kwota zaliczki nie będzie zwracana.
4. Po zgłoszeniu i wpłacie zaliczki młodzież i dzieci otrzymają kartę uczestnictwa, którą należy wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać numer legitymacji ubezpieczeniowej, PESEL uczestnika rekolekcji lub jego rodzica, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.
5. Animatorów do pomocy w rekolekcjach kieruje Ruch Apostolstwa Młodzieży.

Dojazdy:

Ustrzyki Górne: – należy dojechać do Ustrzyk Dolnych, stąd autobusem do Ustrzyk Górnych i kierować się do kościoła.
Wybrzeże: – dojeżdżamy do Dubiecka i skręcamy na Wybrzeże wg znaku informacyjnego – 2 km. 

Uwaga! Z jednej parafii może przyjechać na turnus nie więcej niż pięć osób! Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie!

Moderatorzy: ks. Jan Mazurek, ks. Mariusz Ryba