25 sierpnia 2012

  • Przez sakrament chrztu świętego do wspólnoty kościoła włączone zostały dzieci: Alicja Pęcak i Filip Dąbek. Sakrament udzielony został przez księdza Jacka.