ZAPRASZAMY na rekolekcje Ewangelizacyjne

W dniach 8 – 10 marca 2013 roku nasza parafia będzie przeżywać Rekolekcje Ewangelizacyjne. Jest to czas słuchania nauk, odnawiania sakramentów, udział w nabożeństwach. To wyjątkowe wydarzenie w parafii, które ma na celu pogłębić więź z Bogiem i na nowo zafascynować się nauką Jezusa Chrystusa, czyli – Poznać, Umiłować, Naśladować. Przewodnim tematem rekolekcji jest hasło; „Panie umocnij naszą wiarę”.

Prosimy o modlitwę w intencji rekolekcji.

Codziennie pomódl się dowolną modlitwą o duchowe owoce tego świętego czasu, danego nam przez Boga.


Modlitwa przed Rekolekcjami.

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla rekolekcji. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców parafii. Jeżeli trzeba, to przymuś nasze serca do tego, aby odkryły niezwykłą wartość tego czasu łaski, bowiem nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, spotkaniem, który usuwa smutek, bojaźń, daje prawdziwą radość. Przymuszaj nas do tego, aby Twój dom został napełniony. Pomóż nam odkrywać wartość tego spotkania.

Rekolekcjoniście użycz światła i łaski, aby nauczył nas, jaka jest wola Twoja i co nam służy do zbawienia.

Chorych prosimy o ofiarowanie cierpienia, samotności i modlitwy, aby stali się orędownikami łaski Bożej dla tych, którzy z rekolekcji korzystać będą.

 

Matko Kościoła! Bądź Matką parafii w czasie rekolekcji i razem ze świętym Michałem Archaniołem wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.


PRZYJDŹ, JEZUS CZEKA WŁAŚNIE NA CIEBIE!