27 grudnia 2012

Dzisiaj wspominamy św. Jana Ewangelistę. Podczas Mszy św. o godz. 17.00 odbyło się poświęcenie wina św. Jana. Tradycja podaje, że św. Jan pobłogosławił kubek, w którym było zatrute wino i w ten sposób uwolnił wino od trucizny. Trucizna jest symbolem nienawiści dlatego też wino św. Jana ma nas zachęcić do wzajemnej miłości, którą ten Apostoł w szczególny sposób zalecał. Po eucharystii każdy wierny mógł napić się poświęconego wina.