31 grudnia 2012

  • Dzisiaj uczestniczyliśmy w Mszach św. o godz. 10.00 i 16.00 na zakończenie roku 2012. W ten sposób chcieliśmy z Chrystusem Panem złożyć naszemu najlepszemu Ojcu w niebie ofiarę dziękczynną za wszystkie dobrodziejstwa minionego roku. Dziękowaliśmy za to wszystko czego w szczególny sposób doświadczyła nasza wspólnota parafialna od strony duchowej i materialnej. W minionym roku sakrament chrztu przyjęło 38 dzieci, sakrament małżeństwa 17 par, odeszło do Pana 29 parafian, pierwszą komunię przyjęło 42 dzieci, a sakrament bierzmowania 40 młodych ludzi z III klasy Gimnazjum. Przepraszaliśmy również za błędy, słabości, którymi obraziliśmy Pana Boga i drugiego człowieka.