13 luty 2013 – Środa Popielcowa

  • Środa Popielcowa. Razem z całym kościołem rozpoczynamy okres Wielkopostnej Pokuty. Wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez 40 dni będziemy przygotowywać nasze serca na największe święta Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, który przez te wydarzenia zbawcze pojedna się z Ojcem wszystkich ludzi. Przyjęcie popiołu oznacza, że chcemy pokutować za popełnione zło i za niedbałe dobro, a także pojednać się z Bogiem i ludźmi. Podczas każdej Mszy św. miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem.