9 marca 2013

  • Kolejny dzień Rekolekcji Ewangelizacyjnych zgromadził około 1000 osób /dorosłych, młodzież i dzieci/ chcących przez wspólną modlitwę zjednoczyć się z Bogiem. Dzisiaj rozważane były II i III Prawo Życia Duchowego, które brzmią „Człowiek jest grzeszny, oddalony od Boga i o własnych siłach nie może poznać Boga i Jego miłości, ani realizować w swoim życiu Jego planu” oraz „Jedynie Jezus Chrystus, może usunąć tę przeszkodę, którą jest grzech, tylko przez Niego możemy poznać i przeżyć Bożą miłość. Przez wspólną modlitwę, pracę w grupach, szkołę modlitwy i Eucharystię poznawaliśmy miłość jaką okazuje każdemu z nas Pan Jezus, mimo naszych wad i grzechów. Punktem kulminacyjnym drugiego dnia rekolekcji była modlitwa wstawiennicza.