19 marca 2013

  • Dzisiaj w drugi dzień rekolekcji w naszych rozważaniach zastanawialiśmy się co to znaczy „być solą ziemi”. Do południa dzieci i młodzież miała swoje ćwiczenia rekolekcyjne, a starsi rano o 7.00 i 18.00.