12 kwietnia 2013

  • Dzisiaj podczas Mszy świętej o godzinie 18.00, której przewodniczył ksiądz proboszcz Jan Balicki młodzież klasy III Gimnazjum, która w niedziele przyjmie sakrament bierzmowania z rak księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, odnowiła swoje przyrzeczenia pierwszej Komunii świętej. Poświęcone zostały również cztery ornaty – dar młodzieży bierzmowanej oraz kadzielnica i łódka – dar dzieci pierwszokomunijnych. Bóg zapłać za dary i troskę o nasz kościół.