30 maja 2013

  • Dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Dziękowaliśmy za dar Eucharystii. Dzieci klasy III przeżywały swoją rocznicę I Komunii św. W godzinach popołudniowych parafianie w liczbie 140 osób uczestniczyli jak co roku w Koncercie „Jednego serca jednego ducha”, który odbył się w Rzeszowie w Parku Sybiraków.