2 września 2013 r.

Dziś odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2013/2014. Ceremonia rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Giedlarowej, której przewodniczył Ks. Proboszcz. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej Pani Dyrektor oficjalnie przywitała wszystkich gości i przedstawiła poszczególne klasy.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, katechetom i uczniom życzymy, aby ten nowy rok szkolny był dla nich czasem twórczego rozwoju duchowego, osobowościowego i intelektualnego. W sposób szczególny zaprośmy dziś do naszego życia osobę Ducha Świętego, który jest największym Darem Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego dla każdego z nas. Jeśli Duch Święty stanie się dla nas serdecznym Przyjacielem, to z przyjemnością będzie nam udzielał potrzebnych łask i darów na czas edukacji, a także w codziennym życiu.

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Duchu Święty, proszę Cię:

o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskienie mogły mnie od Ciebie oderwać.

 

Modlitwy tej nauczył Jana Pawła II jego ojciec, kiedy pewnego dnia zauważył, że syn niezbyt gorliwie wypełnia obowiązki ministranta.

Tak to zdarzenie po latach wspominał papież: „W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale niezbyt gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: «Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się do Ducha Świętego». I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej… Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos”.

Jan Paweł II polecał właśnie tę modlitwę młodzieży na spotkaniu przy kościele św. Anny w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.