8 września 2013 r.

O godzinie 17:30 została odprawiona Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku formacji dla wszystkich Wspólnot, które funkcjonują w naszej Parafii. Zaliczyć do nich można Domowy Kościół, Akcję Katolicką, Caritas, Ruch Apostolstwa Młodzieży i Liturgiczną Służbę Ołtarza. 

Piękno Kościoła wyraża się w jego różnorodności. Każdy może znaleźć w nim swoje miejsce i dążyć do zbawienia, do mieszkania w niebie, które przygotował dla nas Jezus Chrystus i już z utęsknieniem czeka tam na nas.

Każda Wspólnota powinna pamiętać o "ZASADZIE ŚWIECZKI". Zasada świeczki polega na tym, że tylko od zapalonej świecy można odpalić inne świeczki. Jednak, aby świeca wiary płonęła potrzebuje OGNIA z wysoka, czyli Ducha Świętego. Ludzie widząc chrześcijan płonących Ogniem Miłości Bożej… będą mówić my też chcemy żyć tak jak oni… my też chcemy płonąć radością, entuzjazmem i miłością. To właśnie była siła napędowa chrześcijaństwa – szczególnie w pierwszych wiekach. Tak samo może być dzisiaj potrzebujemy tylko Ducha Świętego.

Ludzie odnosząc się do różnych Wspólnot czasami kierują się złym idealizmem. Sądzą, że jeśli ktoś należy do jakiejś grupy, to już musi być idealny, a jeśli tak nie jest, to zrażają sie do danej Wspólnoty, czy do całego Koscioła. Jest to błędna postawa. Jezus Chrystus zawsze zachęcał do tego, aby na człowieka patrzeć realistycznie, jako na osobę słabą i skłonną do grzechu, a równocześnie jako na personę do której On zawsze wyciąga swą dłoń i pomaga powstać. Upadki i powstania są wpisane w całe życie człowieka. Wspólnota pomaga w tym, aby odkryć prawdę o sobie, o drugim człowieku, który szuka Boga i o samym Jezusie Chrystusie, który z życzliwoscią i uśmiechem czeka na każdego z nas mówiąc: "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18, 20).