29 września 2013 r.

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym świętem dla całej parafii.  Odpust parafialny, jak co roku zgromadził w naszej świątyni wielu czcicieli św. Michała Archanioła. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Kocór – proboszcz z łańcuckiej fary. Wygłosił homilię poświeconą patronowi naszej wspólnoty parafialnej. Przedłużeniem odpustowego świętowania był XXI Giedlarowski Jarmark Kulturalny "Na Michała".