11 paździrnika 2013 r.

Dzisiaj uroczyście przyjęliśmy uczniów klas pierwszych gimnazjum do Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Obrzędom przewodniczył ks. Krzysztof Żyła – zastępcą diecezjalnego moderatora. Wygłosił okolicznościową homilię, poświęcił emblematy i następnie wygłosił konferencję o historii i charyzmacie RAM-u. Wszystkim pierwszoklasistom serdecznie gratulujemy.