13 października 2013 r.

Dzisiaj w naszej parafii odbyły się uroczyste obchody Dnia Papieskiego. Posługę słowa pełnił ks. Eugeniusz Suszek z Żołyni. Przybliżył nam życiorys bł. Jana Pawła II i jego nauczanie. Szanowny kaznodzieja zaznaczył, jaką rolę w życiu Ojca świętego odgrywał Duch Święty i Maryja, szczególnie Pani z Fatimy. Dzisiejsze uroczystości były połączone z 96. rocznicą objawień w Fatimie. Uwieńczeniem radosnego świętowania było nabożeństwo fatimskie pod pomnikiem papieża, w łączności z Ojcem świętym Franciszkiem.