8 grudnia 2013 r

Dzisiaj Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius IX w dokumencie z 1854 r. następującymi słowami ogłosił ten dogmat: "Niewysłowiony Bóg (…) od początku wybrał Matkę dla swojego Jednorodzonego Syna (…) dlatego tak cudownie Ją obdarował bogactwem wszelkich darów niebieskich, że Ona sama zawsze wolna od wszelkiej zmazy grzechu oraz cała piękna i doskonała ukazuje tę pełnię niewinności i świętości (…)". Maryja Niepokalana jest często ukazywana jako Niewiasta depcząca głowę węża. Ta symbolika nawiązuje również do wizerunku Matki Bożej z Guadalupe. Poniżej zamieszczamy ciekawy reportaż na ten temat.