Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 2014

 

47. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU 02–O8 marca 2014 r.

3 marca 2014 r., Poniedziałek

Modlitwa za matki, aby naśladując Maryję tworzyły klimat wiary, miłości i trzeźwości

4 marca 2014 r., Wtorek

Modlitwa za pracowników nauki i kultury, aby w swej pracy wskazywali na doniosłą rolę matki w budowaniu zdrowej i silnej moralnie rodziny.

5 marca 2014 r., Środa

Modlitwa za sprawujących władzę, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym i przeciwstawiali się  demoralizacji społeczeństwa. 

6 marca 2014 r., Czwartek

Modlitwa za kapłanów, aby pomagali dziewczętom, matkom i kobietom kroczyć drogą wiary i trzeźwości.

7 marca 2014 r., Piątek

Modlitwa za dziewczęta, aby wpatrując się we wzór Maryi, pielęgnowały cnoty chrześcijańskie, w tym cnotę trzeźwości.

8 marca 2014 r., Sobota

Modlitwa za dzieci, aby w trzeźwych rodzinach miały oparcie i pomoc     w realizowaniu wstrzemięźliwości i skromności.