Oświadczenie Rady Kapłańskiej i Dziekanów

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał zaskakujący wyrok, w sprawie z powództwa szpitala Pro Familia przeciw obrońcom życia, zabraniający mówienia o aborcji, iż jest zabijaniem dzieci. Treść wyroku wyraźnie odbiega od zasad etyki chrześcijańskiej zabraniającej zabijania także najsłabszego człowieka. Szczególnym obrońcą tej zasady był św. Jan Paweł II, który wielokrotnie przypominał, że każda aborcja jest zabijaniem niewinnego życia ludzkiego. Nie zmienią tego żadne ustanawiane przez ludzi prawa ani wyroki. Ludzie sumienia słusznie i zawsze będą popierać tych, którzy działają w obronie dzieci nienarodzonych. Dlatego solidaryzujemy się z odważnymi i bezkompromisowymi obrońcami życia.

Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie faktem utajnienia uzasadnienia tegoż orzeczenia. Odebranie opinii publicznej możliwości zapoznania się z motywami Sądu budzi bardzo poważne wątpliwości.

W imieniu księży zgromadzonych na posiedzeniu Rady Kapłańskiej i Kongregacji  Księży Dziekanów pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego oraz Biskupów Adama Szala i Stanisława Jamrozka

Ks. Roman Chowaniec – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Ks. Waldemar Janiga – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
Ks. Roman Wawro – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin