Adwent 2014

 Adwent w Kościele katolickim to okres poprzedzający Boże Narodzenie, liczący od 23 do 28 dni. Trwa on pomiędzy czwartą niedzielą przed Bożym Narodzeniem a 24 grudnia (łącznie obejmuje zatem 4 niedziele).

 Pierwsza niedziela Adwentu stanowi również początek kościelnego roku  liturgicznego. Okres ten to czas oczekiwania i duchowego przygotowania się na świętowanie narodzenia Chrystusa.

 Sam termin „Adwent” wywodzi się z łaciny, gdzie „adventus” znaczy tyle co przyjście”.

 Adwent posiada swoją własną, charakterystyczną liturgię. Zwyczajowym nabożeństwem odprawianym w tym czasie każdego dnia są tak zwane Roraty. Nabożeństwa te sprawowane są na cześć Marii Panny i służą prośbie o przyjście Chrystusa. 

  Uczestnicy Rorat przynoszą ze sobą specjalne, zdobione lampiony, będące  symbolem nadziei albo świece zwane „roratkami”. Opasane są   one białą  lub niebieską kokardą, odsyłającą do kolorów maryjnych. Kościół    zaleca  również wiernym uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych i korzystanie z sakramentu pokuty.