Kolęda 2015

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA – GIEDLAROWA 2015

 

Pan Jezus powiedział do swoich ApostołówKto was przyjmuje – mnie przyjmuje” (Mt 10,40). Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem żywej więzi rodziny z parafią, a tym samym z diecezją i Kościołem powszechnym.

Celem duszpasterskichodwiedzin kolędowych jest m.in. budowanie wspólnoty wiernych. Prawo Kanonicznie  /Kan. 529/ nakłada na duszpasterzy obowiązek odwiedzania wiernych w ich domach. To okazja, by poznać radości i troski parafian, odpowiedzieć na wiele stawianych pytań, pomóc w rozwiązaniu konfliktów, albo po prostu wysłuchać głosu wiernych dotyczących życia parafialnego.

Dzień kolędy winien być świętem domowym i szczególnym przeżyciem, gdzie modlimy się o błogosławieństwo Boże dla domu.Należy więc tę wizytę należycie przygotować, przykryć stół białym obrusem, zapalić świece obok krzyża, przygotować wodę święconą i kropidło. W wielu domach w czasie kolędy na stole spoczywa Pismo św. a dzieci mają przygotowane zeszyty z religii. Wszyscy domownicy oczekują kapłana. Najczęściej czas kolędy to chwila bardzo uroczysta dla większości rodzin.

Wszystkim życzymy, aby chwila odwiedzin duszpasterskich zaowocowała obfitym błogosławieństwem w rodzinach naszej Parafii i przyczyniła się do wzajemnego zbliżenia wiernych z duszpasterzami.

Ks. Jan Balicki – proboszcz