ROK MIŁOSIERDZIA

 

Od 8 grudnia 2015 roku trwa  Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.

Rok Jubileuszowy zakończy się w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 roku.

Nadzwyczajny Rok Święty jest po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie.

 

Kościoły Archidiecezji Przemyskiej, w których, decyzją ks. abpa Józefa Michalika, jest otworzona Brama Miłosierdzia i można zyskać odpust w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia:

  • Kościoły podniesione do godności bazyliki mniejszej:

Przemyśl – Archikatedra

Jarosław – Kościół NMP Bolesnej (oo. Dominikanie)

Krosno – Kościół Trójcy Przenajświętszej (Fara)

Leżajsk – Kościół Zwiastowania Pańskiego (oo. Bernardyni)

Przeworsk – Kościół Ducha Świętego (Fara)

Stara Wieś – Kościół Wniebowzięcia NMP (oo. Jezuici)

  • Sanktuaria na terenie Archidiecezji Przemyskiej:

Sanktuaria maryjne: Przemyśl – oo. Franciszkanie, Borek Stary – oo. Dominikanie, Domaradz, Haczów, Hyżne, Jasień, Jaśliska, Jodłówka, Kalwaria Pacławska, Łańcut – Fara, Polańczyk, Sanok – oo. Franciszkanie, Tuligłowy, Wielkie Oczy i Zagórz NMP

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie

Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie (parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli)

Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli (oo. Bernardyni)

Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie

Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym

Warunki jakie trzeba spełnić, by zyskać odpust w ROKU MIŁOSIERDZIA

/odpust można zyskać dla siebie lub ofiarować za zmarłych/

  1. Każdy wierny za odbycie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia, krótkiej pielgrzymki do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za Papieża  oraz w intencjach, które nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.
  2. Osoby, które z różnych powodów nie mogą udać się do Świętych Drzwi (chorzy, osoby starsze i samotne, którzy często nie są w stanie wyjść z domu). Odpust udzielony za przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu.
  3. Więźniowie mogą  uzyskać odpust w kaplicach więziennych, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności.
  4. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy,z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza.

Uczynki miłosierdzia co do ciała

1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać

Uczynki miłosierdzia co do duszy

1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych.