Nabożeństwo Fatimskie – 13 czerwca 2016 r.

W tym miesiącu Nabożeństwo Fatimskie zostało połączone z poświęceniem Pomnika Dziecka Utraconego. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy udali się w procesji na cmentarz odmawiając wspólnie różaniec. Na uroczystość na cmentarzu złożyły się modlitwy, teksty poetyckie i właściwy obrzęd poświęcenia oraz błogosławieństwo.